สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

10 อันดับประเทศที่มีการบริโภคแอลกอฮอล์มากที่สุดในโลก

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

 10. สหรัฐอเมริกา
       
       อันดับที่10 ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็น 3.3 ช็อตต่อสัปดาห์
       
       9. บราซิล
       
       อันดับที่9 ได้แก่ ประเทศบราซิล มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็น 3.6 ช็อตต่อสัปดาห์
       
       8. สโลวาเกีย
       
       อันดับที่8 ได้แก่ ประเทศสโลวาเกียมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็น 3.8 ช็อตต่อสัปดาห์
       
       7. ยูเครน
       
       อันดับที่7 ได้แก่ ประเทศยูเครน มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็น 3.9 ช็อตต่อสัปดาห์
       
       6. บัลแกเรีย
       
       อันดับที่6 ได้แก่ ประเทศบัลแกเรีย มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็น3.9 ช็อตต่อสัปดาห์
       
       5. ญี่ปุ่น
       
       อันดับที่5 ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็น 4.4 ช็อตต่อสัปดาห์
       
       4. ไทย
       
       อันดับที่4 ได้แก่ ประเทศไทยมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็น 4.5 ช็อตต่อสัปดาห์
       
       3. ฟิลิปปินส์
       
       อันดับที่3 ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็น 5.4 ช็อตต่อสัปดาห์
       
       2. รัสเซีย
       
       อันดับที่2 ได้แก่ ประเทศรัสเซีย มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็น 6.3 ช็อตต่อสัปดาห์
       
       1. เกาหลีใต้
       
       อันดับที่1ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ 13.7 ช็อตต่อสัปดาห์จากการสำรวจดังกล่าวพบว่าเป็นประเทศที่มีการบริโภคแอลกอฮอล์ มากที่สุดในโลก


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : 10 อันดับประเทศ การบริโภค แอลกอฮอล์ มากที่สุดในโลก

view