สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รู้ไหมว่า... สารพิษ อะไรที่มาจากไฟไหม้บ่อขยะ

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

      การเผาไหม้ต้องอาศัย 3 ปัจจัย คือ เชื้อเพลิง ออกซิเจน และพลังงานหรือความร้อน โดยการเผาไหม้ที่สมบูรณ์จะได้ก๊าซบอนไดออกไซด์ แต่หากเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จะได้ควันและผลัตภัณฑ์ต่างๆ ขึ้นอยู่เชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้
       
       สารพิษอันตราย 3 อันดับแรก
       
       - ไดออกซิน สารก่อมะเร็ง ที่เกิดจากการเผาไหม้พลาสติก
       - ฟิวแรน สารก่อมะเร็ง ที่เกิดจากการเผาไหม้พลาสติกที่มีส่วนผสมของคลอรีน
       - สไตรีน สารก่อมะเร็ง ที่เกิดจากการเผาไหม้โฟม และบรรภัณฑ์อาหารจากโฟม
       
       และก๊าซพิษอื่นๆ (ไม่จัดอันดับ)
       
       - คาร์บอนมอนอไซด์ เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนอย่างไม่สมบูรณ์
       - ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีกำมะถันหรือซัลเฟอร์ เป็นสาเหตุของฝนกรด
       - ไนโตรเจนออกไซด์ ทำให้ระคายเคืองต่อตาและเยื่อบุต่างๆ ในร่างกาย
       - ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซไข่เน่าที่มีกลิ่นเหม็น
       ฯลฯ
       
       นอกจากนี้หากมีการทิ้งโลหะหนักในกองขยะ เช่น ตะกั่ว ปรอท จะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายสู่สิ่งแวดล้อมด้วย
       
       สำหรับกรณีไฟไหม้บ่อขยะ อ.แพรกษา จ.สมุทรปราการ เมื่อ 16 มี.ค.57 นั้น พบว่ามี ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 5-8 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ซึ่งเกินมาตรฐานเป็น 100 เท่า ของมาตรฐานที่สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ (Environmental Protection Agency: EPA) กำหนดว่าไม่ควรมีก๊าซดังกล่าวเกิด 0.075 ppm ในสิ่งแวดล้อม
       
       ข้อมูลจาก
       รศ.เอกสิทธิ์ สมสุข ภาควิชาเคมี และ รศ.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
       ระหว่างการเสวนา Science Cafe เรื่อง มหันตภัยจากควันไฟบ่อขยะ เมื่อ 21 มี.ค.57 ณ คณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : รู้ไหมว่า สารพิษ มาจาก ไฟไหม้บ่อขยะ

view