สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

วิธีสังเกตแมงดามีพิษ!! แพทย์รามาเตือนกิน แมงดาทะเล อาจถึงตาย กิน 9 ราย ตายแล้ว 1 ราย

จากประชาชาติธุรกิจ

สีสันและความเย้ายวนใจในรสชาติ ทำให้ไข่แมงดาทะเลเป็นอาหารจานโปรดของใครหลายคน แต่ล่าสุด ศ.นพ.วินัย วนานุกูล หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แถลงเตือนว่าการรับประทานแมงดาทะเลโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจทำให้เกิดพิษถึงตายได้


ศ.นพ.วินัย วนานุกูล


จากการเก็บสถิติพบว่า ในรอบสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ได้รับพิษจากไข่แมงดาทะเลสูงถึง 9 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ซึ่งถือว่าเป็นสภาวะที่น่าวิตกหากเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา
 

ศ.นพ.วินัย จึงได้เตือนให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความเสี่ยงในการบริโภคแมงดาทะเลว่า ปกติแล้วแมงดาทะเลที่เป็นพิษนั้น คือแมงดาถ้วย ซึ่งจะมีขนาดตัวค่อนข้างเล็ก ภายในจะมีการสะสมของแบคทีเรีย จนก่อเป็นสารพิษชื่อว่า Tetrodotoxin ที่ไม่สามารถทำลายได้ด้วยความร้อน


วิธีการสังเกตแมงดามีพิษกับไม่มีพิษ ให้ดูที่ขนาด หากเป็นแมงดาถ้วยจะมีขนาดเล็กกว่าแมงดาจานที่จะมีขนาดใหญ่กว่า และให้ดูที่ลักษณะหาง หากเป็นแมงดาที่กินได้เมื่อตัดหางจะพบโพรงรูปสามเหลี่ยมแสดงว่าเป็นแมงดาจาน คือ กินได้ แต่ถ้าโพรงเป็นรูปวงกลม แสดงว่ากินไม่ได้ คือ แมงดาถ้วย  


เมื่อรับประทานเข้าสู่ร่างกายมนุษย์จะก่อให้เกิดอาการชาที่ลิ้น ปลายมือ ปลายเท้า คลื่นไส้ อาเจียน หายใจไม่ทัน และอาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นหากมีอาการดังกล่าวต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที เนื่องจากการรักษาจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจกับผู้ป่วย และทำให้พิษออกจากร่างกายโดยใช้เวลา 1-2 วัน ผู้ป่วยจึงจะเข้าสู่สภาวะปกติ


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : วิธีสังเกต แมงดามีพิษ แพทย์รามาเตือน แมงดาทะเล อาจถึงตาย

view