สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ดัชนีราคาผู้บริโภคพุ่ง-เปิดราคาสินค้าแพงทั่วไทย

จาก โพสต์ทูเดย์

เปิดข้อมูลดัชนีผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนก.พ. 2557 สินค้า-อาหาร-เครื่องดื่มราคาเพิ่มขึ้นหลายรายการ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ได้รายงาน ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือน กุมภาพันธ์ 2557 เท่ากับ 106.71 เทียบกับเดือน มกราคม 2557 สูงขึ้นร้อยละ 0.23 ( เดือนมกราคม 2557 สูงขึ้นร้อยละ 0.42 ) และเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.96 เป็นอัตราเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นมากกว่าเดือน มกราคม 2557เล็กน้อย

โดยสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ปรับสูงขึ้นร้อยละ 4.26 ตามการสูงขึ้นของราคาอาหารสด และอาหารสำเร็จรูป ขณะที่สินค้าหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.77 เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกเฉลี่ยในประเทศที่ลดลง มีผลทำให้ดัชนีสูงขึ้นไม่มากนัก ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2557 อยู่ระหว่างร้อยละ 2.00-2.80

การเคลื่อนไหวของดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนก.พ. 2557 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.54 ตามการสูงขึ้นของราคาเนื้อสุกร ไก่สด ไข่ ปลา และสัตว์น้ำ เป็นสำคัญ เนื่องจากมีปริมาณสินค้าเข้าสู่ตลาดลดลง สาเหตุเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง มีน้ำไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์ ทำให้เกษตรกรหยุดการเพาะเลี้ยง และผลไม้บางชนิดที่ราคาปรับเพิ่มขึ้น ได้แก่ ส้มเขียวหวาน องุ่น ฝรั่ง และเงาะ

นอกจากนี้ อาหารสำเร็จรูป เช่น กับข้าวสำเร็จรูป และก๋วยเตี๋ยว มีการปรับราคาสูงขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบ ขณะที่ผักสดบางชนิดมีราคาลดลง เช่น กะหล่ำปลี แตงกวา ผักกาดขาว ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว พริกสด และข้าวโพดฝักอ่อน

สำหรับหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.07 จากการสูงขึ้นของค่าเช่าบ้าน ก๊าซหุงต้ม ผงซักฟอก ค่าตรวจรักษาโรค ค่ายาจากการรักษาของโรงพยาบาลเอกชน ครีมนวดผม ค่าบริการส่วนบุคคล รถยนต์ วารสารรายสัปดาห์ และเบียร์ ขณะที่ น้ำมันเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 95 E20 และ E28 และค่าทัศนาจรต่างประเทศ ราคาปรับลดลง

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป และดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือน กุมภาพันธ์ 2557

จากการสำรวจราคาสินค้าและบริการทั่วประเทศจำนวน 450 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล พาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เพื่อนำมาคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ สรุปได้ดังนี้

1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ปี 2554 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เท่ากับ 100 และเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เท่ากับ 106.71 ( เดือนมกราคม 2557 เท่ากับ 106.46 )

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เมื่อเทียบกับ

2.1 เดือนมกราคม 2557 สูงขึ้นร้อยละ 0.23

2.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.96

2.3 เทียบเฉลี่ย 2 เดือน ( มกราคม - กุมภาพันธ์ ) 2557 กับระยะเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.95

3. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เทียบกับเดือนมกราคม 2557 สูงขึ้นร้อยละ 0.23 ( เดือนมกราคม 2557 สูงขึ้นร้อยละ 0.42 ) จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.54 และดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.07

3.1 ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.54 ( มกราคม 2557 สูงขึ้นร้อยละ 0.67 ) โดยมีสินค้าที่สำคัญๆ ปรับราคาสูงขึ้น (ก.พ.57/ม.ค.57) ดังนี้

เนื้อสุกร สูงขึ้นร้อยละ 3.42

กระดูกซี่โครงหมู สูงขึ้นร้อยละ 2.58

ไก่สด สูงขึ้นร้อยละ 0.81

เนื้อโค สูงขึ้นร้อยละ 1.44

กุ้งขาว สูงขึ้นร้อยละ 1.92

ไข่ไก่ สูงขึ้นร้อยละ 0.14

ส้มเขียวหวาน สูงขึ้นร้อยละ 13.75

กับข้าวสำเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 1.50

ก๋วยเตี๋ยว สูงขึ้นร้อยละ 0.69

อาหารกลางวัน สูงขึ้นร้อยละ 0.86

หมวดเนื้อสัตว์ ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 2.31 ( เนื้อสุกร กระดูกซี่โครงหมู เนื้อโค ) หมวดเป็ด ไก่ สด ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.82 ( ไก่สด ) หมวดสัตว์น้ำ ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 1.14 ( กุ้งขาว ปลาหมึกกล้วย หอยแครง ) หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.27 ( ไข่ไก่ นมสด นมผง นมเปรี้ยว ) หมวดผลไม้สด ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 2.95 ( ส้มเขียวหวาน เงาะ องุ่น ฝรั่ง มะละกอสุก ) หมวดเครื่องประกอบอาหาร ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ0.16 ( น้ำมันพืช กะทิสำเร็จรูป น้ำปลา ซอสหอยนางรม ) หมวดอาหารสำเร็จรูป ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.81 ( กับข้าวสำเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยว ข้าวแกง/ข้าวกล่อง อาหารกลางวัน (ข้าวราดแกง) )

สำหรับรายการสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ที่ราคาปรับลดลง (ก.พ.57/ม.ค.57) มีดังนี้

กะหล่ำปลี ลดลงร้อยละ 11.14

แตงกวา ลดลงร้อยละ 6.36

ผักกาดขาว ลดลงร้อยละ 9.41

ผักบุ้ง ลดลงร้อยละ 16.45

ถั่วฝักยาว ลดลงร้อยละ 12.97

พริกสด ลดลงร้อยละ 9.18

ข้าวโพดฝักอ่อน ลดลงร้อยละ 3.60

หัวหอมแดง ลดลงร้อยละ 30.41

หมวดผักสด ดัชนีลดลงร้อยละ 4.38 ( กะหล่ำปลี แตงกวา ผักกาดขาว ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว พริกสด ข้าวโพดฝักอ่อน ) หมวดผักแปรรูปและอื่นๆ ดัชนีลดลงร้อยละ 6.57 ( หัวหอมแดง )

3.2 ดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.07

( เดือนมกราคม 2557 สูงขึ้นร้อยละ 0.30 ) โดยมีสินค้าและบริการสำคัญๆ ที่มีราคาสูงขึ้น (ก.พ.57/ม.ค.57) ดังนี้

ค่าเช่าบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.04

ก๊าซหุงต้ม สูงขึ้นร้อยละ 1.94

ผงซักฟอก สูงขึ้นร้อยละ 0.34

ค่าตรวจรักษาโรคฯ (คนไข้นอก) สูงขึ้นร้อยละ 3.52

ค่ายาจากการรักษาของโรงพยาบาลเอกชน สูงขึ้นร้อยละ 1.90

ค่าตรวจรักษาโรคฯ (คนไข้ใน) สูงขึ้นร้อยละ 6.07

ครีมนวดผม สูงขึ้นร้อยละ 0.65

รถยนต์ สูงขึ้นร้อยละ 0.50

วารสารรายสัปดาห์ สูงขึ้นร้อยละ 4.11

เบียร์ สูงขึ้นร้อยละ 0.79

หมวดค่าเช่า ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.04 ( ค่าเช่าบ้าน ) หมวดเชื้อเพลิงในบ้าน ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 1.87 ( ก๊าซหุงต้ม ) หมวดสิ่งที่เกี่ยวกับทำความสะอาด ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.29 ( ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน ) หมวดค่ารักษาพยาบาล ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.75 ( ค่าตรวจรักษาโรค/ค่าบริการของโรงพยาบาลเอกชน (คนไข้นอก) ค่ายาจากการรักษาของโรงพยาบาลเอกชน ค่าตรวจรักษาโรค/ค่าบริการของโรงพยาบาลเอกชน (คนไข้ใน) ) ค่าของใช้ส่วนบุคคล ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.16 ( ครีมนวดผม สบู่ถูตัว แชมพูสระผม ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบำรุงผิว ) หมวดยานพาหนะ ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.42 ( รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ) หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอ่าน ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.80 ( วารสารรายสัปดาห์ ) หมวดเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.57 ( เบียร์ สุรา )

สำหรับสินค้าและบริการดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ที่ราคาปรับลดลง (ก.พ.57/ม.ค.57) มีดังนี้

เสื้อเชิ้ตสตรี ลดลงร้อยละ 0.05

ถ่านไฟฉาย ลดลงร้อยละ 1.29

น้ำมันเบนซิน 95 ลดลงร้อยละ 0.35

แก๊สโซฮอล์ 91 ลดลงร้อยละ 0.44

แก๊สโซฮอล์ 95 ลดลงร้อยละ 0.42

แก๊สโซฮอล์ E20 ลดลงร้อยละ 0.48

ค่าทัศนาจรต่างประเทศ ลดลงร้อยละ 1.40

หมวดเสื้อสตรี ดัชนีลดลงร้อยละ 0.01 ( เสื้อเชิ้ตสตรี ) หมวดแสงสว่าง ดัชนีลดลงร้อยละ 0.35 ( ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า ) หมวดน้ำมันเชื้อเพลิง ดัชนีลดลงร้อยละ 0.26 ( น้ำมันเบนซิน95 แก๊สโซฮอล์ 91 95 E20 E85 ) หมวดค่าใช้จ่ายในการเดินทางโอกาสพิเศษและท่องเที่ยว ดัชนีลดลงร้อยละ 0.03 ( ค่าทัศนาจรต่างประเทศ )

4. พิจารณาเทียบกับดัชนีราคาเดือนกุมภาพันธ์ 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.96 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 4.26 โดยดัชนีหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 1.57 หมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ำ สูงขึ้นร้อยละ 7.57 หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 4.42 หมวดผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 6.36 หมวดเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 3.26 หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.83 และหมวดอาหารสำเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 3.41 ( อาหารบริโภค-ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 3.26 อาหารบริโภคนอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 3.66 ) สำหรับดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.77 จากการสูงขึ้นของหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ร้อยละ 0.95 หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.94 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.66 หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 0.51 หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา สูงขึ้นร้อยละ 0.53 และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 4.31

5. พิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ย 2 เดือนของปี 2557 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.95 จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 3.94 ตามการสูงขึ้นของหมวด ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 1.60 หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ำ ร้อยละ 7.93 หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 4.88 หมวดผักและผลไม้ ร้อยละ 4.01 หมวดเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 3.15 หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.67 หมวดอาหารสำเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 3.14 สำหรับดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.92 เป็นผลกระทบจากหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 0.95 หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.91 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.58 หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 0.95 หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา และการศาสนา สูงขึ้นร้อยละ 0.53 และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 4.16

6. ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ ( คำนวณจากรายการสินค้าและบริการ 312 รายการ ) คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และกลุ่มพลังงานจำนวน 138 รายการ คิดเป็นประมาณร้อยละ 28 ของสัดส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เท่ากับ 104.14 เมื่อเทียบกับ

6.1 เดือนมกราคม 2557 สูงขึ้นร้อยละ 0.27

6.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.22

6.3 เทียบเฉลี่ย 2 เดือน ( มกราคม - กุมภาพันธ์ ) 2557 กับระยะเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.13

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2557 สูงขึ้นร้อยละ 0.27 สินค้าและบริการที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ หมวดเครื่องประกอบอาหาร ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ0.16 ( น้ำมันพืช กะทิสำเร็จรูป น้ำปลา ซอสหอยนางรม ) หมวดอาหารสำเร็จรูป ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.81 ( กับข้าวสำเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยว ข้าวแกง/ข้าวกล่อง อาหารกลางวัน (ข้าวราดแกง) หมวดค่าเช่า ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.04 ( ค่าเช่าบ้าน ) หมวดสิ่งที่เกี่ยวกับทำความสะอาด ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.29 ( ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน )

หมวดค่ารักษาพยาบาล ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.75 ( ค่าตรวจรักษาโรค/ค่าบริการของโรงพยาบาลเอกชน (คนไข้นอก) ค่ายาจากการรักษาของโรงพยาบาลเอกชน ค่าตรวจรักษาโรค/ค่าบริการของโรงพยาบาลเอกชน ( คนไข้ใน )ค่าของใช้ส่วนบุคคล ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.16 ( ครีมนวดผม สบู่ถูตัว แชมพูสระผม ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบำรุงผิว ) หมวดยานพาหนะ ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.42 ( รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ) หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอ่าน ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.80 ( วารสารรายสัปดาห์ ) หมวดเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.57 ( เบียร์ สุรา ) ขณะที่สินค้าและบริการที่มีราคาลดลง ได้แก่ หมวดเสื้อสตรี ดัชนีลดลงร้อยละ 0.01 ( เสื้อเชิ้ตสตรี ) หมวดแสงสว่าง ดัชนีลดลงร้อยละ 0.35 ( ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า ) และหมวดค่าใช้จ่ายในการเดินทางโอกาสพิเศษและท่องเที่ยว ดัชนีลดลงร้อยละ 0.03 ( ค่าทัศนาจรต่างประเทศ )


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : ดัชนีราคาผู้บริโภค เปิดราคา สินค้าแพงทั่วไทย

view