สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ธีระชัย มองจำนำข้าวกับปัญหาทุจริตขายข้าวเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออก แนะ 9 วิธีช่วยเหลือชาวนา

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

ธีระชัย” โพสต์เฟซบุ๊กแนะ 9 วิธีแก้ปัญหาข้าวชาวนา กำจัดจุดอ่อน “จำนำข้าว-ประกันรายได้” พร้อมแก้ไข รธน. ห้ามรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และให้จ่ายตรงถึงมือชาวนาผ่านช่องทาง “ธ.ก.ส.” โดยย้ำว่า “การจำนำข้าว” กับปัญหา “ทุจริตขายข้าว” เป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออก
       
       นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Thirachai Phuvanatnaranubala ระบุว่า “ไม่เอาจำนำข้าว? ไม่เอาประกันรายได้? แล้วจะเอาอะไร” โดยมีรายละเอียดดังนี้
       
       - ทุกคนยอมรับว่า ชีวิตของชาวนายากลำบาก และอยากจะช่วยชาวนาอย่างยั่งยืน แบบที่ไม่มีปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ไม่มีตกหล่น ไม่มีข้าวเสื่อมสิ้นเปลืองเปล่าประโยชน์
       
       - ผมเคยคุยกับชาวนาหลายคน พวกเขาบอกว่าเดิมเคยมีที่ดินเล็กๆ ตกทอดมาจากพ่อแม่ แต่ทำนาผ่านไปปีแล้วปีเล่า หนี้มีแต่เพิ่มขึ้นๆ สุดท้ายก็ต้องขายที่ แล้วมาทำงานบ้านแทน
       
       - ปัญหาแบบนี้ต้องแก้ไข
       
       - ด้านหนึ่ง จำนำข้าว มีข้อดีบางอย่าง ชาวนาคุ้นเคยเพราะทำมาแล้วหลายรัฐบาล ไม่ทำให้พ่อค้าคนกลางได้ประโยชน์
       
       - แต่ก็มีข้อเสีย หากกำหนดราคาจำนำสูงลิ่ว จะทำให้ขาดทุนมาก ทำให้ข้าวไหลเข้ามือรัฐบาลเกือบทั้งหมด ทำให้ตลาดขายส่ง และพ่อค้าคนกลางหมดสภาพ
       
       - เมื่อมีข้าวอยู่ในมือรัฐบาลมากเกินไป รัฐบาลก็ขายไม่เก่งเท่าเอกชน เงินไปจมในสต๊อก ข้าวเสื่อมสภาพ มีปัญหาสต๊อกลม
       
       - นอกจากนี้ จำนำข้าว กับปัญหาทุจริตขายข้าว เป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออก
       
       - อีกด้านหนึ่ง ประกันรายได้ ก็มีข้อดีบางอย่าง เงินที่ใช้ค่อนข้างแน่นอน ตกหล่นน้อย ไม่มีปัญหาข้าวเสื่อมสภาพ ไม่ทำลายตลาดพ่อค้าคนกลาง
       
       - แต่ก็มีข้อเสีย มีปัญหาชาวนาแจ้งพื้นที่เพาะปลูกเกินจริง
       
       - และไม่มีผลดันให้ราคาตลาดสูงขึ้น จึงมีคนวิจารณ์ว่า ทำให้พ่อค้าคนกลางได้กำไรมากขึ้น
       
       - ถามว่ามีทางเลือกอื่นหรือไม่
       
       - ผมได้ฟัง ดร.สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์ และคุณไพบูลย์ นิติตะวัน เห็นว่ามีข้อเสนอที่ดี จึงลองนำบางส่วนมาผสมกับความคิดของผม เสนอให้ผู้อ่านไว้ที่นี่
       
       - ผู้อ่านต้องยกเรื่องของสีเสื้อออกไปจากใจก่อน เผื่อจะสามารถช่วยกันมองหาทางเลือกที่ดีให้แก่ประเทศ วิธีการมีดังนี้
       
       - การช่วยเหลือชาวนา จะเน้น 3 หลักการ คือ (ก) ต้องลดปริมาณการผลิต ไม่ใช่กระตุ้นให้ผลิตเพิ่ม (ข) ต้องไม่ช่วยแบบปูพรม แต่เน้นช่วยเฉพาะรายย่อย ไม่ช่วยนักธุรกิจชาวนา ที่ทำนาเป็นหลายร้อยไร่ และ (ค) ต้องไม่เน้นการช่วยเหลือไปที่ตัวสินค้า แต่เน้นการช่วยเหลือไปที่ตัวของชาวนา
       
       - สิ่งที่เสนอให้ดำเนินการ มีดังนี้
       
       - หนึ่ง ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ห้ามมิให้รัฐบาลเข้าไปเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินค้าเกษตรอีกต่อไป วิธีนี้จะตัดปัญหาเรื่องสต๊อกออกไปทั้งหมด
       
       - สอง หากรัฐบาลจะอุดหนุนเกษตรกรเมื่อใด ให้ใช้วิธีจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรตรงๆ ผ่านบัญชี ธ.ก.ส. โดยจ่ายคูณตามจำนวนที่ขายจริง แต่ช่วยเฉพาะรายย่อย
       
       - สาม แก้ไขกฎหมาย ธ.ก.ส. ห้ามมิให้ ธ.ก.ส. รับจำนำสินค้าเกษตรใดเกินกว่าราคาตลาดอีกต่อไป เพื่อให้เป็นการรับจำนำทางการเงินอย่างแท้จริง
       
       - สี่ ให้สหกรณ์การเกษตรในแต่ละจังหวัด เป็นผู้กำหนดพื้นที่ปลูกข้าว เพื่อให้พื้นที่ปลูกข้าวลดลง เหลือเฉพาะพื้นที่ชลประทาน
       
       - ห้า สำหรับพื้นที่เดิมใช้ปลูกข้าว แต่สหกรณ์ห้ามปลูก ให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยเพื่อช่วยไปปลูกพืชอื่นแทน
       
       - หก ช่วยเหลือสหกรณ์ในด้านการตลาด สร้างโกดังมาตรฐานให้สหกรณ์เช่า เป็นโกดังชนิดที่เก็บข้าวได้เป็นเวลา 2-3 ปี
       
       - เจ็ด ช่วยเหลือสหกรณ์ในการจัดหาอุปกรณ์ทำนาเพื่อให้สมาชิกยืม
       
       - แปด ช่วยเหลือชาวนาในเรื่องการดำรงชีวิต เช่น การศึกษาบุตร การรักษาพยายาล
       
       - เก้า ปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ เก็บภาษีที่ดินผืนใหญ่ในอัตราก้าวหน้า
       
       - ผมลองตั้งเรื่องนี้เป็นตุ๊กตา เผื่อผู้อ่านท่านใดจะเห็นว่ามีข้อควรปรับปรุงอย่างใด


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : ธีระชัย จำนำข้าว ปัญหา ทุจริตขายข้าว เป็นเรื่อง แยกกันไม่ออก แนะ 9 วิธี ช่วยเหลือชาวนา

view