สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

นอกไทยในฝรั่ง เที่ยววัดดังสมัยรัชกาลที่ ๔

จากประชาชาติธุรกิจ

โดยผศ. ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี
อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ถ้าจะเริ่มต้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้พรั่งพร้อมด้วยความเป็นสิริมงคลแล้ว ก็เห็นทีจะต้องออกไปกราบไหว้พระตามวัดต่างๆ เพื่อน้อมรับพรให้มีความสุขสบาย มีอายุยืนปราศจากโรคภัยต่างๆ ทรัพย์สินไหลมาเทมา ข้าวมาจากเหนือ เกลือมาจากใต้  แต่ถ้าจะออกไปต่างจังหวัดในช่วงระยะเวลาที่หยุดยาวหลายวันก็อาจต้องไปเผชิญกับคนหมู่มาก กรุงเทพมหานคร จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดทางหนึ่ง  เพราะนอกจากจะได้รับความสะดวกสบายแล้ว ยังแฝงไว้ด้วยร่มอารามต่างๆ ที่มีความงดงามจนยากจะลืมเลือน
   
ในบรรดาวัดต่างๆ ของกรุงเทพฯ วัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงสถาปนาขึ้นและมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ของรัชกาลนั้นล้วนแต่งดงามยิ่งนัก มติชนอคาเดมีจึงจัดทัศนศึกษาชมพระอารามในกรุงเทพฯ ที่เป็นแบบ “นอกไทยในฝรั่ง” เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์เสี้ยวหนึ่งของประเทศ และเป็นแหล่งงานศิลปกรรมชั้นยอด


   
เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. ๒๓๖๗ นั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุเพียง ๒๐ พรรษา ทรงผนวชได้เพียง ๑๕ วันเท่านั้น และไม่ทรงปรารถนาจะทรงลาสิกขา จึงทรงใช้เวลาที่ทรงครองผ้ากาสาวพัสตร์ในการศึกษาหาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ จนเชี่ยวชาญ และได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองต่างๆ เพื่อจาริกธุดงค์ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือทรงคุ้นเคยกับสภาพภุมิประเทศและประชากรของพระองค์ เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. ๒๓๙๔ นั้น จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักปราชญ์ที่สำคัญและมีพระสหายทั้งไทยและต่างชาติจำนวนมาก ซึ่งแล้วแต่เป็นเครื่องช่วยบำรุงให้ทรงพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าได้อย่างไม่ติดขัด
   


วัดที่เกี่ยวกับพระองค์แห่งแรก คือ วัดราชาธิวาส หรือวัดสมอราย วัดนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่ไกลจากเทเวศร์มากนัก บริเวณชุมชนแห่งนี้ประกอบด้วยชาวพุทธและคริสต์ที่โบสถ์คอนเซ็ปชัญ หรือที่เรียกกันว่าบ้านญวนสามเสน ส่วนวัดสมอรายเป็นภาษาเขมร แปลว่าหินเรียง วัดนี้คงเป็นวัดเดิมที่มาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ต่อมาขณะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวชนั้นได้เสด็จมาจำพรรษา ณ วัดแห่งนี้ และได้ทรงก่อตั้งคณะธรรมยุติกนิกายขึ้น เพื่อสร้างความบริสุทธิ์ให้แก่พระสงฆ์ วัดราชาธิวาสปัจจุบันมีความงดงามมาก โดยเฉพาะพระอุโบสถแบบตะวันตกที่เป็นฝีพระหัตถ์การออกแบบของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ด้านในมีภาพเขียนเล่าเรื่องเวสสันดรชาดกที่พิเศษกว่าแห่งอื่นคือเขียนเป็นภาพแบบใหม่ มีความเหมือนจริงมากขั้นและเขียนบนพื้นปูนเปียก พระประธานมีลักษณะสมจริงซึ่งเป็นพุทธศิลป์แบบใหม่ในรัชกาล


   
จากวัดราชาธิวาส ตามประวัติศาสตร์รัชกาลที่ ๔ ได้เสด็จไปจำพรรษาที่ วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานสร้างและบูรณะขึ้นถวาย ทรงเป็นเจ้าอาวาสพระองค์แรกของวัดแห่งนี้ และเสมือนหนึ่งว่าแนวคิดของคณะธรรมยุติได้ก่อสร้างความมั่นคงอย่างถาวรขึ้นแล้ว เพราะ ณ วัดบวรนิเวศนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสั่งสอนพระธรรมวินัยขึ้นอย่างมีเสรีภาพ วัดบวรนิเวศวิหารมีสิ่งสำคัญควรชมหลายประการ นับแต่พระอุโบสถหลังใหญ่ที่ประดิษฐานพระพุทธชินสีห์ และพระโตที่อัญเชิญมาแต่เมืองเพชรบุรี พระตำหนักที่ประทับของเจ้านายหลังน้อยใหญ่เช่นพระตำหนักเพชร พระตำหนักปั้นหยา และปัจจุบันยังมีนิทรรศการเรื่องอดีตเจ้าอาวาสของวัดจัดแสดงไว้อีกด้วย
   


นอกจากวัดบวรนิเวศแล้ว ไม่ไกลกันนักเป็นที่ตั้งของวัดสำคัญที่มีชื่อเดียวกันกับพระนามของพระองค์ คือ วัดมกุฎกษัตริยาราม ซึ่งอยู่ริมคลองผดุงกรุงเกษม วัดนี้เดิมเรียกว่าวัดนามบัญญัติ เพราะเมื่อแรกสร้าง ไม่มีใครกล้าเอ่ยพระนามของพระองค์ เมื่อเห็นที่หน้าบันพระอุโบสถพระวิหารก็คงพอเข้าใจได้ว่าหากเป็นวัดของพระองค์นั้นก็จะเป็นตราพระมหามงกุฎ ด้านในพระวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังงดงามเช่นเดียวกัน
   
เป็นที่น่าสังเกตว่าวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นนั้นอยู่ริมคลองผดุงกรุงเกษมเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่วัดมกุฎฯ เป็นต้นไป จะถึง วัดโสมนัสวิหาร วัดนี้ก็เช่นเดียวกันที่มีความงดงามในเชิงล่างมาก เป็นวัดที่ทรงสร้างอุทิศพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี พระอัครมเหสี จึงถือกันว่าวัดโสมนัสนี้เป็นวัดคู่กับวัดมกุฎกษัตริยาราม


   
วัดในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งสุดท้ายที่คณะมติ ชนอคาเดมีจะได้เข้าไปกราบสักการะและชื่นชมความงามเชิงช่างคือวัดบรมนิวาส วัดนี้เป็นวัดที่เกือบถูกลืม เพราะอยู่ใกล้แหล่งการค้าพาณิชย์และแวดล้อมไปด้วยบ้านเรือน วัดบรมนิวาสตั้งอยู่ริมคลองผดุงกรุงเกษมและต้นคลองแสนแสบ มีขนาดเล็ก แผนผังวัดเช่นเดียวกับพระอารามในรัชกาลที่ ๔ แห่งอื่นๆ คือ มีพระอุโบสถ พระเจดีย์ และมีพระระเบียงล้อมรอบ เพียงแค่ย่างกายเข้าไปในบริเวณวัดก็จะพบกับความงามและความสงบร่มเย็นแล้ว
   
ยิ่งถ้าได้มีโอกาสเข้าไปในพระอุโบสถแล้วจะพบว่าความงดงามของภาพจิตรกรรม ฝาผนังฝีมือขรัวอินโข่งแบบตะวันตกที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนทั้งเป็น ภาพจิตรกรรมปริศนาธรรมที่ต้องตีความหมายเทียบเคียงกันอีก 


   
เริ่ม ต้นเดือนมกราคมของปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ้าได้กราบไหว้สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากวัดอันเป็นมงคลอันอุดมแห่ง แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คงจะทำให้ความสมหวังในชีวิตของ ทุกคนเต็มเปี่ยมไปด้วยกัน  


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : นอกไทยในฝรั่ง เที่ยววัดดัง สมัยรัชกาลที่ ๔

view