สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ชำแหละเวทีรับฟังน้ำปกปิดข้อมูล

จาก โพสต์ทูเดย์

โดย...ธเนศน์ นุ่นมัน/สุภชาติ เล็บนาค

เข้าสู่เวทีที่ 3 แล้วจากทั้งหมด 20 เวที 36 จังหวัด สำหรับการรับฟังความคิดเห็นโครงการบริหารจัดการน้ำมูลค่า 3 แสนล้านบาทของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ซึ่งจัดขึ้นภายหลังคำวินิจฉัยของศาลปกครองว่า ให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการทั่วประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เจ้าของ “สวนดุสิตโพล” เป็นผู้กำหนดรูปแบบการรับฟังความคิดเห็น

อย่างไรก็ตาม เสียงที่ตามมาจากการจัดเวทีที่ จ.ลำพูน และ จ.ชัยนาท เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ยังคงถูกตั้งคำถามอย่างหนักจากผู้เข้าร่วมเวทีในหลายประเด็น

ปรเมศวร์ มินศิริ ผู้ประสานงานเครือข่ายไทยฟลัด ซึ่งร่วมสังเกตการณ์ทั้งสองเวที ระบุว่า การจัดรับฟังความคิดเห็นควรต้องให้ข้อมูลอย่างละเอียดว่าแต่ละโครงการที่ ผ่านในพื้นที่นั้นจะส่งผลกระทบกับใคร และอย่างไรบ้าง แต่ในเวทีกลับนำแค่ข้อมูลคร่าวๆ ของแต่ละโมดูล เมื่อลงไปถึงรายละเอียด เช่น อ่างเก็บน้ำ หรือฟลัดเวย์ ทางวิทยากรก็ตอบไม่ได้ว่าจะส่งผลกระทบอย่างไร โดยระบุแต่เพียงว่า ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ทั้งที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ที่รัฐบาลยึดเป็นแผนแม่บทในการจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ ระบุว่า การรับฟังความคิดเห็นต้องให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างละเอียด

เมื่อข้อมูลโครงการไม่ชัดเจน ทำให้ในเวทีเกิดการโต้เถียงกันระหว่างชาวบ้านที่เชื่อว่าจะได้ประโยชน์จาก โครงการ และชาวบ้านที่คัดค้านโครงการอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ประเด็นสำคัญอย่างการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบก็ยังคงถูกละเลย ซึ่งทุกเรื่องที่ กบอ.ยังสรุปไม่ได้ ล้วนเป็นประเด็นสำคัญใจกลางการจัดความคิดเห็นในทุกเวที ทำให้ในช่วงบ่ายชาวบ้านส่วนใหญ่เลือกที่จะกลับบ้านแทนที่จะอยู่ร่วมรับฟัง ความคิดเห็นต่อ

ปรเมศวร์เตือนไปยังรัฐบาลว่า หากเวทีต่อๆ ไปยังจัดขึ้นด้วยรูปแบบนี้ ก็ไม่แน่ใจว่าจะจัดเวทีไปทำไมให้สิ้นเปลืองงบประมาณ ขณะเดียวกัน ก็ยังเปิดช่องให้ภาคประชาชน และชาวบ้านในพื้นที่ฟ้องศาลปกครองอีกครั้ง เพราะกระบวนการนั้นกลับหัวกลับหางอย่างที่ศาลมีคำตัดสินออกมาชัดเจน

สอดคล้องกับ หาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ที่บอกว่า ไม่ได้มีการแจกเอกสารที่สร้างความเข้าใจในโครงการล่วงหน้าในทั้งสองเวที ขณะเดียวกัน พบอีกว่า เวทีที่ จ.ลำพูน ข้อมูลที่นำมาเผยแพร่เป็นวีดิทัศน์ ภาพน้ำท่วม ใน จ.ลำพูน และระบุเพียงว่าดำเนินการก่อสร้างเขื่อนห้วยตั้ง ที่ อ.บ้านโฮ่ง จุน้ำ 9.23 ล้าน ลบ.ม. แต่กลับไม่อธิบายเลยว่าพื้นที่ใดบ้างที่ต้องถูกท่วม รวมถึงอธิบายถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหาจะแก้ไขอย่างไร มีเพียงการเชิญนักวิชาการกลุ่มหนึ่งมารับฟัง โดยข้อมูลที่นำเสนอเป็นเพียงหลักการของ โมดูลเอ 2 ซึ่งเป็นเรื่องพื้นที่ปิดล้อม แต่ไม่บอกรายละเอียดว่าจะดำเนินการอย่างไร เช่น ยกถนนกี่เส้น และให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมทั้งหมดแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 20 กลุ่ม เพื่อรับฟังความคิดเห็น

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมเวทีส่วนใหญ่ ก็เป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตมาร่วมงานเป็นส่วนใหญ่ ทั้งที่แต่ละเวที ผู้จัดงานได้เชิญคนเข้าร่วม 3 กลุ่ม คือจากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และผู้สนใจทั่วไป และอินเทอร์เน็ต จึงตั้งข้อสังเกตว่า กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต มีผู้ลงทะเบียนให้หรือไม่

ส่วนเวทีที่ จ.ชัยนาท ก็ไม่มีการอธิบายถึงรายละเอียดสำคัญของโครงการเช่นกัน โดยเครือข่ายภาคประชาชนใน จ.ชัยนาท ได้สรุปความเห็นต่อโครงการนี้ว่า จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเวทีมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอที่จะรับฟังความคิด เห็นของประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่มีจำนวนกว่า 3.3 แสนคน แต่จำนวนผู้เข้าร่วมเวที 1,549 คน ซึ่งไม่ถึง 1% จึงไม่สามารถนำความคิดเห็นที่ได้จากเวทีมาเป็นตัวชี้วัดได้ ซึ่งชัดเจนว่าไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของศาลปกครอง

ขณะที่ สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เจ้าภาพหลักในการจัดเวที ยืนยันว่า ได้ทำตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างละเอียด และยังยึด พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในการเผยแพร่ข้อมูลอีกด้วย เพราะฉะนั้นจึงยืนยันได้ว่า ทุกเวทีได้เปิดข้อมูลทุกอย่างที่รัฐมีให้เต็มที่ อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่ารายละเอียดที่เจาะลึกลงไปในแต่ละโครงการอาจยังส่งถึงพื้นที่ช้าไป บ้าง ทำให้ประชาชนต้องตามไปอ่านในนิทรรศการหรือในเอกสารในวันงาน แต่ก็ถือว่าครบถ้วนที่สุดแล้ว

สุขุมยอมรับว่า มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมผ่านการลงทะเบียนในอินเทอร์เน็ตจำนวนมากเกินไปจริง แต่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่คนให้ความสนใจ ไม่ได้ถูกเกณฑ์มาอย่างที่ตั้งข้อสังเกต ซึ่งในอนาคตจะต้องหาทางเผยแพร่ข้อมูลของโครงการไปให้เร็วกว่าเดิม เพื่อให้ชาวบ้านได้มีประเด็นสำหรับแสดงความคิดเห็นภายในงาน แต่โดยภาพรวมถือว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อยและได้ประโยชน์ที่สุดแล้ว


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ชำแหละ เวทีรับฟังน้ำ ปกปิดข้อมูล

view