สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เปิดเครือข่ายผู้ทำ EIA เขื่อนแม่วงก์ โยง 10 บริษัท73 โครงการ 1,000 ล้าน

จากสำนักข่าวอิสรา

ผ่าเครือข่าย“ครีเอทีฟ เทคโนโลยี”ผู้ทำ EIA เขื่อนแม่วงก์ เชื่อมโยง 10 บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมรวบรับจ้างหน่วยงานรัฐ 73 โครงการ 1,000 ล้าน

fdgfgfdhhjjjkk

บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัดผู้รับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ มีความเชื่อมโยงกับบริษัทอื่นที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท พอลลูชั่นคอนโทรลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด) บริษัท พี บี ซี คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พีบีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท พี บี ซี เซอร์วิส จำกัด บริษัท นิวพีพีซี 2000 จำกัด และ บริษัท พีซีบี เทคโนโลยี จำกัด

ในจำนวน 7 บริษัทมี 4 บริษัทใช้ที่ตั้งเดียวกัน คือ บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พี บี ซี คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท นิวพีพีซี 2000 จำกัด ได้แก่ เลขที่ 25/83-84 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

2 บริษัท คือ บริษัท พี บี ซี เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท พีบีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ใช้ที่ตั้งเดียวกันเลขที่ 469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ส่วน บริษัท พีซีบี เทคโนโลยี จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 69/98 หมู่ที่ 2 ซอยติวานนท์ 45 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ในจำนวนทั้งหมดเปิดดำเนินการปัจจุบัน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท พีซีบี เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท พีซีบี เทคโนโลยี จำกัด จดทะเบียนวันที่ 14 ธันวาคม 2537 ทุน 2 ล้านบาท บริการที่ปรึกษา ออกแบบ สำรวจ ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ตั้งเลขที่ 69/98 หมู่ที่ 2 ซอยติวานนท์ 45 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีนายสุทัศน์ เตชะศรีประเสริฐ และ นายสมพงษ์ หามนตรี ถือหุ้นใหญ่และเป็นกรรมการ

จากการตรวจสอบพบว่า นายสมพงษ์ หามนตรี เป็นกรรมการบริษัททำธุรกิจด้านที่ปรึกษาอีก 3 บริษัท คือ

บริษัท คณวัชร เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด จดทะเบียนวันที่28 มิถุนายน 2549 ทุน 2 ล้านบาท 16/231 ซอยเสือใหญ่อุทิศ (รัชดาภิเษก 36) ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

บริษัท พี เอส เอส พี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 13 กุมภาพันธ์ 2546 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 303/115 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

บริษัท เอเชี่ยน คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี่ จำกัด จด 19 มีนาคม 2536 ทุน 3 ลานบาท ที่ตั้งเลขที่ 79/231 ซอยสุขุมวิท 46 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

ฉะนั้นบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัดทั้งสิ้น 10 บริษัท

4 ใน 10 บริษัทเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐทั้งสิ้นอย่างน้อย 73 โครงการ แบ่งเป็น

บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด 21 โครงการ รวมวงเงิน 381,949,319 บาท (อ่านประกอบ:พบบริษัททำ EIA เขื่อนแม่วงก์รับจ้างหน่วยงานรัฐอื้อ 21 โครงการ 380 ล.)

บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัดรวม 36 โครงการ (สัญญา) วงเงินรวม 479,589,448 บาท 13 หน่วยงาน แบ่งเป็น กรมชลประทาน 13 โครงการ (สัญญา) กรมโยธาธิการและผังเมือง 5 โครงการ กรมทางหลวง 3 โครงการกรมทรัพยากรน้ำ 3 โครงการ

บริษัท พีบีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 โครงการ ได้แก่ สำรวจจัดทำแผนที่น้ำบาดาลรายจังหวัด7,580,000 บาท เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 43 และ จ้างสำรวจและประเมินทรัพยากรแร่ พื้นที่แปลง1/2545พื้นที่สมปราบ จ.ลำปาง ลำพูน ตาก เชียงใหม่ โดยกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ 22 เม.ย.45 วงเงิน 20,400,000 บาท รวม 27,980,000 บาท

บริษัท พีซีบี เทคโนโลยี จำกัด เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐทั้งสิ้น14 โครงการ (สัญญา) วงเงินรวม 138,824,130 บาท แบ่งเป็นกรมโยธาธิการ 12 โครงการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร1 โครงการ และ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1 โครงการ (ดูตาราง)

รวมวงเงินทั้งสิ้น 1,028,342,897 บาท

   …….

ความเชื่อมโยงบริษัทในกลุ่ม บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด

ชื่อบริษัท

กรรมการ

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด

นาย พยศ อ่อนสุวรรณ์

นาย เกรียงไกร ไชยภูมิ

นางสาวจริยาภรณ์ ทองเกษม 

นายพยศ อ่อนสุวรรณ์

นายบุญส่ง ไข่เกษ

 บริษัท นิวพีพีซี 2000 จำกัด

นายพยศ อ่อนสุวรรณ์

นายจรินทร์ ทองเกษม

นาย อัน ตันตระกูล

นาย พล สาเกทอง

พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด

พีซีบี เทคโนโลยี จำกัด

นาย อัน ตันตระกูล

 บริษัท พี บี ซี คอนซัลแตนท์ จำกัด

นายพยศ อ่อนสุวรรณ์

นายจรินทร์ ทองเกษม

นายบุญส่ง ไข่เกษ

นายเฉลิม สารกุล

นายสุทัศน์ เตชะศรีประเสริฐ

นางสาว ละเอียด เชื้อดี

ไม่มีข้อมูล

 บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

นายจรินทร์ ทองเกษม

นายจรินทร์ ทองเกษม

นายไพชยนต์ เชาวนวีรกุล

นายชิงชัย จงภักดี

นาย เฉลิม สารกุล

บริษัท พี บี ซี เซอร์วิส จำกัด

นายจรินทร์ ทองเกษม

นายสุทัศน์ เตชะศรีประเสริฐ

นาย วุฒิชัย ยันต์พิเศษ

นาง สมหมาย ยันต์พิเศษ

บริษัท พี บี ซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

นายจรินทร์ ทองเกษม

นายจรินทร์ ทองเกษม

นายเฉลิม สารกุล

นายสุทัศน์ เตชะศรีประเสริฐ

นายไพชยนต์ เชาวนวีรกุล

บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

นายไพชยนต์ เชาวนวีรกุล

นายจรินทร์ ทองเกษม

บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด

นายบุญส่ง ไข่เกษ

นาย สุทัศน์ เตชะศรีประเสริฐ

บริษัท พีซีบี เทคโนโลยี จำกัด

นายสุทัศน์ เตชะศรีประเสริฐ

นายสมพงษ์ หามนตรี

นายสุทัศน์ เตชะศรีประเสริฐ

นายสมพงษ์ หามนตรี

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,ศูนย์ข่าวสิบสวน สำนักข่าวอิศรารวบรวม

รายการที่บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา


รายละเอียดโครงการ

ผู้รับเหมา

วงเงิน (บาท)

ทำสัญญาจ้าง

หน่วยงาน

1.จ้างที่ปรึกษาโครงการทำแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

  11,972,765

29 ส.ค. 45

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2.จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการชลประทาน ทั่วประเทศโครงการ อ่างเก็บน้ำคลองกลาย ลำรูใหญ่ ห้วยสะตอ

บริษัทพอล คอนซัลแตนท์,บริษัทครีเอทีพ เทคโนโลยี ฯลฯ

59,338,880

30 ก.ย. 42

กรมชลประทาน

3.จ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบโครงการสูบน้ำแม่น้ำตาปี จ.สุราษฏร์ธานี

บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

9,997,448.70

8 พ.ย. 43

กรมชลประทาน

4.จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานศึกษาสำรวจความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดจ.นครสวรรค์ ส่งมอบ กรมชลประทาน

บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

39,880,355.20

13 ก.ย. 44

กรมชลประทาน

5.จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานสำรวจออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ จ.พังงา

บริษัท ร้อจแอนด์แอสโซซิเอทส์จก. บริษัท พอลคอนซัลแตนท์จก.บริษัท อินเด็กซ์อิน

14,839,825.08

17 ก.ย. 44

กรมชลประทาน

6.จ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการสำรวจ-ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

บริษัทพอล คอนซัลแตนท์ฯ,บริษัทสยาม-เทค กรุ๊ปฯ,บริษัทเอ็นแคด คอนซัลฯ

11,700,334.08

19 มิ.ย. 45

กรมชลประทาน

7.จ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการสำรวจ-ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แลง จ.แพร่

บริษัทเซเว่น แอสโซซิเอต คอนซัลแตนส์ จำกัด,

บริษัทพอล คอนซัลแตนท์ฯ

7,596,365.60

19 มิ.ย. 45

กรมชลประทาน

8.จ้างที่ปรึกษาโครงการบันไดปลาแม่น้ำประแสร์ จ.ระยอง

บริษัทเอเชีย แล็ป จำกัด,บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

7,931,161

21 ส.ค. 45

กรมชลประทาน

9.จ้าง ที่ปรึกษาเพื่อช่วยควบคุมงานก่อสร้าง และให้คำ-ปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำและอาคาร ประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ

บริษัท พอลคอนซัลแตนท์ จำกัดและบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี่ฯ

19,993,592

17 มี.ค. 46

กรมชลประทาน

10.จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี

บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

14,876,103

28 ก.ย. 47

กรมชลประทาน

11.จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนหลักบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในลุ่มแม่น้ำชีมูล

บริษัท พอลคอนซัลแตนท์ บริษัทวายพีคอนซัแตนท์ บริษัทเมกก้าเทคคอนซัลแตนท์ จำกัด

22,485,943

8 ก.ย. 49

กรมชลประทาน

12.โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง จ.ปราจีนบุรี

บริษัทพอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

15,096,202

9 ก.ค. 50

สำนักชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี

13.จ้างที่ปรึกษางานจ้างศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่แต้วแล้ว จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัทซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัทพอลคอนซัลแตนท์ จำกัด

22,441,794.80

27 ก.ค. 50

กรมชลประทาน

14.จ้างที่ปรึกษางานจ้างศึกษาความคุ้มทุนของโครงการอ่างเก็บน้ำลำรูใหญ่ จังหวัดพังงาน

บริษัทพอลคอนซัลแตนท์ จำกัด

3,999,981

24 ก.ย. 51

กรมชลประทาน

15.จ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อกำหนดแบบพัฒนาและออกแบบโครงร่าง

บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

3,700,000

29 ส.ค. 43

กรมพัฒนาที่ดิน

16.จ้างเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการศึกษาจัดทำแผนการใช้ทีดินลุ่มน้ำสาขาแม่โขงตอนบนแม่น้ำจัน แม่น้ำโขง ส่วนที่2

บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

1,200,000

21 ก.พ. 44

กรมพัฒนาที่ดิน

17.จ้าง ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการสำรวจศึกษาโครงการวางแผนการใช้ที่ดิน ลุ่มน้ำสาขาคลองอู่ตะเภาเพื่อรองรับภัยธรรมชาติ ส่งมอบกรมพัฒนาที่ดิน

บริษัทพอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

4,000,000

27 ส.ค. 44

กรมพัฒนาที่ดิน

18.จ้างที่ปรึกษาและจัดทำโครงการ ตามรูปแบบการบริหารงาน

บริษัทพอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

18,390,000

19 ก.ย. 43

บริษัท ขนส่ง จำกัด

19.จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและสำรวจออกแบบเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาทะเลสาบสงขลา

บริษัทพอล คอนซัลแตนท์ จำกัด ,บ.สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด,บ.ครีเอทีฟ

14,960,205

14 มี.ค. 45

กรมเจ้าท่า

20. จ้างที่ปรึกษาสำหรับการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางหลวงหมายเลข 107 ตอน อ.เชียงดาว-อ.ฝาง

บริษัทปัญญาคอนซัลแตนท์/บริษัทพอลคอนซัลแตนท์

13,959,220

8 ก.ค. 48

กรมทางหลวง

21.จ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวง#4057 สุไหงโกลก-แว้ง-บ.บูเก๊ะตา

บริษัทพอล คอนซัลแตนท์

5,979,673.60

29 ก.ย. 49

กรมทางหลวง

22.จ้างที่ปรึกษาเพื่อให้บริการในการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงขนาด4ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองสตูล

บริษัทพอลคอนซัลแตนท์จำกัด

5,999,950.10

3 ก.ย. 50

กรมทางหลวง

23.จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกและปัตตานี

บริษัท พอล คอนซัลแตนท์, เอ บี อี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์

10,600,000

8 ก.ค. 48

กรมทรัพยากรน้ำ

24.โครงการจัดทำระบบEarly Warningสำหรับพื้นที่เสี่ยอุทกภัยดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา

บริษัทซิกมาไฮโดรคอนซัลแตนท์จก.และบริษัทพอลคอนซัลแตนท์จำกัด

8,355,309

29 พ.ค. 50

กรมทรัพยากรน้ำ

25.จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

บริษัทซิกม่าไฮโดร คอนซัลแตนท์ และ บริษัทพอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

25,980,000

19 ก.พ. 51

กรมทรัพยากรน้ำ

26.จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจรายละเอียดโครงการปรับปรุงกิจการประปาพื้นที่ 2 การประปาชัยภูมิ

บริษัทพอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

6,549,470

1 ส.ค. 44

การประปาส่วนภูมิภาค

27.จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.หนองคาย

บริษัทพอล คอนซัลแตนท์บริษัทร่วมกับบ.ครีเอทีฟเทคโนฯจก.กับบ.แอสดีคอนฯ

15,700,000

16 พ.ค. 48

กรมโยธาธิการและผังเมือง

28.จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันนำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.เพชรบูรณ์

บริษัทพอลคอนซัลแตนท์และบจ.ปัญญาคอนซัลแตนท์และบริษัทครีเอทีฟเทคโลโล

22,500,000

11 เม.ษ. 49

กรมโยธาธิการและผังเมือง

29.จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจ.เชียงราย

บริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัดและบ. พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

21,000,000

27 ก.ค. 50

กรมโยธาธิการและผังเมือง

30.จ้างที่ปรึกษา โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

บริษัทพอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

2,370,000

11 เม.ษ. 44

กรมโยธาธิการและผังเมือง

31.ที่ปรึกษาทำการออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ จ.สุโขทัย

บริษัทพอล คอนซัลแตนท์จำกัด

14,700,000

15 มิ.ย. 44

กรมโยธาธิการและผังเมือง

32.จ้างเป็นที่ปรึกษาทำการศึกษาทบทวนแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมเทศบาลเมืองอ่างทอง

บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

2,500,000

10 มิ.ย. 48

เทศบาลเมืองอ่างทอง

33.จ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาทบทวนแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมเทศบาลเมืองอ่างทอง

บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

2,500,000

10 มิ.ย. 48

เทศบาลเมืองอ่างทอง

34.จ้างผู้รับจ้างเพื่อปฏิบัติงานศึกษาออกแบบโครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ ฯลฯ

บริษัทพอลคอนซัลแตนท์ จำกัด

5,000,000

10 ส.ค. 48

เทศบาลนครยะลา

35.จ้างบริษัทที่ปรึกษา

บริษัทพอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

1,500,000

3 ส.ค. 44

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

36.จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานจ้างศึกษาโครงการศึกษาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ.เชียงราย

บริษัท พอลคอนซัลแตนท์ จำกัด

9,994,870

25 ก.ย. 43

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายการที่บริษัท พีซีบี เทคโนโลยี จำกัด เป็นที่ปรึกษา

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับเหมา

วงเงิน (บาท)

ทำสัญญาจ้าง

หน่วยงาน

1.จ้างที่ปรึกษาศึกษาพัฒนาโครงการองค์กรเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบริหารตามแนวทางทางแผนยุทธศาสตร์ของ สนข.

บริษัท พีซีบี เทคโนโลยี จำกัด

9,479,130

7 ก.พ. 50

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

2.จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำอัยบูเต๊ะ(อัยบืเต๊ะ)

บริษัท พี ซี บี เทคโนโลยีจำกัด & บริษัทคลีนเทคโนโลยี จำกัด

17,700,000

20 มิ.ย. 51

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

3.จ้างที่ปรึกษาศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดปัตตานี

บริษัท พีซีบี เทคโนโลยี จำกัดร่วมกับบ.เมกก้าเทค คอนซัลแตนท์

11,200,000

16 พ.ค. 48

กรมโยธาธิการและผังเมือง

4.จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำมูล(ระยะที่2)

บริษัทพีซีบี เทคโนโลยี จำกัด

16,150,000

14 ม.ค. 51

กรมโยธาธิการและผังเมือง

5.จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนใน 4 ชุมชนหลัก จ.สิงห์บุรี

ร่วมกับบ.พีซีบีเทคโนฯ ร่วมกับบ.ปัญญาคอนซัลแตนท์จำกัด

19,900,000

17 ธ.ค. 47

กรมโยธาธิการและผังเมือง

6.จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก

บริษัท พี ซี บี เทคโนโลยี จำกัด

4,750,000

31 ม.ค. 49

กรมโยธาธิการและผังเมือง

7.จ้าง ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการศึกษาและจัดทำแบบมาตรฐานแนะนำงานออกแบบก่อ สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งราคาประหยัดสำหรับลำน้ำขนาดเล็กทั่วประเทศ

บริษัท พี ซี บี เทคโนโลยี จำกัด

9,500,000

21 ก.พ. 49

กรมโยธาธิการและผังเมือง

8.จ้าง ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการศึกษาและจัดทำแบบมาตรฐานแนะนำงานออกแบบก่อ สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งราคาประหยัดสำหรับลำน้ำขนาดเล็กทั่วประเทศ

บริษัท พี ซี บี เทคโนโลยี จำกัด

9,500,000

21 ก.พ. 49

กรมโยธาธิการและผังเมือง

9.จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำชี

บริษัท พี ซี บี เทคโนโลยี่ จำกัดและ บ.คาสเทค เอ็นจิเนียริ่ง

4,750,000

8 มิ.ย. 50

กรมโยธาธิการและผังเมือง

10.จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำมูล

บริษัท พี ซี บี เทคโนโลยี่ จำกัด

4,750,000

8 มิ.ย. 50

กรมโยธาธิการและผังเมือง

11.จ้าง ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการศึกษาและจัดทำแบบมาตรฐานแนะนำงานออกแบบก่อ สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขนาดใหญ่และริมทะเลทั่วประเทศ

บริษัท พี ซี บี เทคโนโลยี่ จำกัด

10,000,000

8 มิ.ย. 50

กรมโยธาธิการและผังเมือง

12.จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก(ระยะที่ 2 )

บริษัท พี ซี บี เทคโนโลยี่ จำกัด

4,750,000

27 ก.ค. 50

กรมโยธาธิการและผังเมือง

13.จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดน่าน

บริษัทพี ซี บี เทคโนโลยี จำกัดและ บ.เมคก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด

14,000,000

27 ก.ค. 50

กรมโยธาธิการและผังเมือง

14.จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาสภาพปัญหาการจราจรในเขตอำเภอเมืองและเขตเทศบาลเมืองสระบุรี

บริษัท พี ซี บี เทคโนโลยี่ จำกัด,บริษัท อินทิเกรเทด เอ็นจิเน

2,395,000

11 ก.ค. 49

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : เปิดเครือข่าย ผู้ทำ EIA เขื่อนแม่วงก์ โยง บริษัท 73 โครงการ 1 000 ล้าน

view