สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พบบริษัททำ EIA เขื่อนแม่วงก์รับจ้างหน่วยงานรัฐอื้อ 21 โครงการ 380 ล.

จากสำนักข่าวอิสรา

 เปิด ขุมทรัพย์“ครีเอทีฟ เทคโนโลยี”ผู้ทำ EIA เขื่อนแม่วงก์ รับจ้างเป็นที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานรัฐ 21 โครงการ 381.9 ล้าน “พอล คอนซัลแตนท์”บริษัทในเครือข่ายคว้า 36 โครงการกว่า 400 ล้าน

sdd

(ภาพประกอบ บ.ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จก.จาก กูเกิล maps)

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ผู้รับจ้างเป็นที่ปรึกษาปฏิบัติงานโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทาง ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพโครงการเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ได้รับว่าจ้างจากหน่วยงานรัฐอย่างน้อย 6 แห่ง 21 โครงการ รวมวงเงิน 381,949,319 บาท ในจำนวนนี้เป็นโครงการที่ บริษัท ครีเอทีฟฯทำร่วมกับบริษัทอื่นจำนวน 15 โครงการ และเป็นโครงกาที่ว่าจ้างบริษัท ครีเอทีฟ ฯรายเดียว 6 โครงการ

จำแนกเป็นการทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐดังนี้

กรมชลประทาน 14 โครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1 โครงการ เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ กรมควบคุมมลพิษ 1 โครงการ กรมทรัพยากรน้ำ 1 โครงการ และกรมโยธาธิการ 3 โครงการ (ดูตาราง)

บริษัทที่ปรึกษาที่บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมเป็นพันธมิตร ได้แก่ บริษัท พอลคอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท อินเตอร์ เทค คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ซิกม่าไฮโดรคอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท แอสดีคอนคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท มหานครคอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอเชียแล๊ปแอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท คอนซัลเทนท์ออฟเทคโนโลยี และ บริษัท โลตัส คอนซัลแตนท์ จำกัด

นอกจากนี้ บริษัท พอลคอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งมีนายจรินทร์ ทองเกษม ถือหุ้นใหญ่ เชื่อมโยงกับบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด นั้น (อ่านประกอบ:อดีต ส.ส.โผล่ถือหุ้น บ.ครีเอทีฟผู้ทำ EIA เขื่อนแม่วงก์-โยง 3 บริษัทที่ตั้งเดียวกัน) จากการตรวจสอบพบว่า เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐทั้งสิ้น 36 โครงการ วงเงินรวม 479.5 ล้านบาท

เบ็ดเสร็จ บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท พอลคอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้หน่วยงานรัฐอย่างน้อย 57 โครงการ วงเงินรวม 861.4 ล้านบาท (มีอย่างน้อย 3 โครงการ ที่ 2 บริษัททำร่วมกัน)

โครงการที่ปรึกษาที่ บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นคู่สัญญา

รายละเอียดโครงการ

วงเงิน (บาท)

วันทำสัญญา

หน่วยงานรัฐ

1.จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการชลประทาน ทั่วประเทศโครงการ อ่างเก็บน้ำคลองกลาย ลำรูใหญ่ ห้วยสะตอ

59,338,880

30 ก.ย. 42

กรมชลประทาน

2.จ้างที่ปรึกษาการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการชลประทานทั่วประเทศโครงการท่าขาม

จ.นครศรีธรรมราช

14,265,357.70 

25 พ.ย. 43

กรมชลประทาน

3.จ้าง ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการชลประทานทั่ว ประเทศ โครงการอ่างเก็บน้ำสมุน จ.น่าน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง จ.เพชรบูรณ ส่งมอบกรมชลฯ

44,991,804.05 

9 ส.ค. 44

กรมชลประทาน

4.จ้าง ที่ปรึกษา เพื่อปฏิบัติงานศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านนาปรัง จ.สงขลา ส่งมอบ กรมชลประทาน สามเสน ครบกำหนดภายใน450 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้เริ่มงาน

14,925,323

29 มี.ค. 45

กรมชลประทาน

5.จ้าง ที่ปรึกษาเพื่อช่วยควบคุมงานก่อสร้าง และให้คำ-ปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำและอาคาร ประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ ส่งมอบ ณกรมชลประทาน

19,993,592

17 มี.ค. 46

กรมชลประทาน

6.ศึกษาโครงการผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดอาคารบังคับน้ำในลำน้ำปิง

12,116,900

26 ก.ย. 48

กรมชลประทาน

7.จ้างที่ปรึกษา การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริจ.ลำพูน

13,484,086.50 

8 ส.ค. 49

กรมชลประทาน

8.จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการวังหีบ จังหวัดนครศรีธรรมราช

14,904,864.60 

27 ก.ค. 50

กรมชลประทาน

9.จ้างที่ปรึกษาการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำญวน จังหวัดพะเยา

12,493,507.25 

27 ก.ค. 50

กรมชลประทาน

10.จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาสำรวจความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการคลองประ(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)จังหวัดพัทลุง

28,921,933.08 

26 มิ.ย. 51

กรมชลประทาน

11.จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาเพิ่มเติมรอยเลื่อนมีพลังโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด (อันเนื่องมาจาโครงการพพระราชดำริ) จังหวัดลำพูน

3,499,542.00 

25 ก.ย. 51

กรมชลประทาน

12.จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว จ.ตราด

14,988,453  

20 ก.ย. 53

กรมชลประทาน

13.จ้าง ที่ปรึกษาปฏิบัติงานโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพโครงการเขื่อนแม่วงก์

1,499,720.10

20 ก.ค. 54

กรมชลประทาน

14.จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำโครงการผ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จ.พะเยา

24,972,569.50

12 ก.ค. 55

กรมชลประทาน

15.จ้างที่ปรึกษาโครงการฟื้นน้ำเสียคืนน้ำใส:กิจกรรมสำรวจรายละเอียดวางแผนเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลจำนวน 11 แห่ง

12,389,961.98

24 ก.พ. 48

กรมควบคุมมลพิษ

16.จ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการห้วยแดนหมี

4,600,679

22 ก.พ. 51

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

17.จ้าง ที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดก่อสร้างโครงการจัดหา น้ำดิบ เพื่อผลิตน้ำประปาที่โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่าจากแหล่งน้ำลำตะคองยังโรงกรอง น้ำบ้านมะขามเฒ่า

13,865,640

18 มี.ค. 56

เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

18.จ้าง ที่ปรึกษาปฏิบัติงานการศึกษาศักยภาพความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโตนเลสาป ตอนบน สระแก้ว

6,496,505 

23 มิ.ย. 54

กรมทรัพยากรน้ำ

19.เพื่อทำการสำรวจออกแบบโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองชายแดนกลุ่มพื้นที่ 5 รายการเทศบาลเมืองระนองรวมเทศบาลต.ปากน้ำ จ.ระนองและเทศบาลต.สะเดารวมเทศบาลต.ปาดังเบซาร์ จ.สงขลา

26,000,000

28 ก.ย. 44

กรมโยธาธิการและผังเมือง

20.จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.หนองคาย

15,700,000

16 พ.ค. 48

กรมโยธาธิการและผังเมือง

21.จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันนำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

22,500,000

11 เม.ย. 49

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ที่มา: ศูนย์ข่าวสืบสวน รวบรวม 


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : บริษัท EIA เขื่อนแม่วงก์ รับจ้างหน่วยงานรัฐ อื้อ 21 โครงการ 380 ล.

view