สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ข้าวถุง อคส. ล่องหน 1.66 ล้านตัน

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ข้าวหาย,อคส.,โครงการข้าวถุง

กมธ.วุฒิฯสอบเชิงลึกพบทำแค่ 1.4 แสนตัน - รัฐสูญรายได้กว่า 2.5 หมื่นล้าน

อนุกรรมาธิการเกษตรฯ วุฒิฯ สอบลึกโครงการข้าวถุง อคส. 360 ล้านถุงหรือ 1.8 ล้านตัน ราคาถูกถุงละ 70 บาท "ไม่ถึงมือประชาชน" เจ้าหน้าที่ อคส.สารภาพทำได้เพียง 1.4 แสนตัน หรือประมาณ 30 ล้านถุง ที่เหลือ 1.66 ล้านตัน "ล่องหน" ส่งผลรัฐเสียหายกว่า 2.5 หมื่นล้าน ข้องใจจ้าง 3 บริษัทระบายข้าว

ไม่เพียงแต่โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ที่ยังสร้างความสับสนถึงผลของการขาดทุนจากโครงการรับจำนำ รวมทั้งแผนการระบายข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ยังไม่สามารถแจกแจงได้ว่า มีการระบายข้าวให้กับประเทศใดบ้าง เงินที่ได้จากการขายข้าวมีเท่าไร อย่างไรก็ตามในส่วนของคณะอนุกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ที่มี พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี เป็นประธาน ก็ได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้นมาตรวจสอบการระบายข้าวนาปี 2554/55 และนาปรัง ปี 2555 ของรัฐบาล รวมทั้งตรวจสอบโครงการที่คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ซึ่งได้มีมติเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2555 ให้นำข้าวนาปี 2554/55 เป็นข้าว 5% มาทำข้าวถุงราคาถูกเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งช่วยลดค่าครองชีพ โดยให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) เป็นผู้ดำเนินการ เดือนละ 300,000 ตัน เป็นเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนม.ค.-มิ.ย. 2556 โดยนำข้าวไปบรรจุถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม และจำหน่ายให้แก่ประชาชนไม่เกินถุงละ 70 บาท โดยใช้ตราสัญลักษณ์ของ อคส.

คณะอนุกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ที่มี พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี เป็นประธาน เกิดสงสัยถึงการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2554/55 จึงได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะโครงการข้าวถุงราคาถูก น่าจะก่อให้เกิดผลเสียหายในหลายประเด็น เนื่องจากต้นทุนข้าวจากรัฐบาลที่ให้ อคส. ดำเนินการอยู่ที่ตันละ 7,625 บาท ขณะที่ราคาตลาด (สมาคมโรงสีข้าวไทย) อยู่ที่ตันละ 15,500 บาท ดังนั้นจะเกิดส่วนต่างของราคาตันละ 7,875 บาท

กมธ.สอบลึกปมข้าวถุง อคส. 1.8 ล้านตัน

แหล่งข่าวจากอนุกรรมาธิการฯ กล่าวว่า โครงการข้าวถุงที่คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวอนุมัติ เป็นที่น่าสงสัยในหลายประเด็น ที่ผ่านมาอนุกรรมาธิการฯ ได้ตรวจสอบเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเรียกเจ้าหน้าที่ของ อคส. มาชี้แจง ถึงการผลิตข้าวถุงขายประชาชนราคาถูก เพราะเห็นว่าหาก อคส. ต้องดำเนินการผลิตข้าวถุงในช่วงเวลา 6 เดือน ในจำนวน 1.8 ล้านตันนั้น หากบรรจุถุงแล้วขายให้กับประชาชนอย่างตรงไปตรงมา ถือเป็นสิ่งที่ดีที่ประชาชนจะได้ซื้อข้าวราคาถูก

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบของอนุกรรมาธิการฯ พบว่า โครงการดังกล่าวกำลังจะสร้างความเสียหายให้กับรัฐบาล เพราะตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ให้ อคส. นำข้าว 5% บรรจุข้าวถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 1.8 ล้านตัน เป็นเวลา 6 เดือน หากคำนวณแล้วต้องบรรจุข้าวถุงขายราคาถูกถึงเดือนละ 3 แสนตัน หรือประมาณ 60 ล้านถุงต่อเดือน ซึ่งจะเป็นตัวเลขที่ประชาชนทั้งประเทศน่าจะได้บริโภคข้าวราคาถูก ดังนั้นในช่วง 6 เดือน อคส. ต้องผลิตข้าวถุงถึง 360 ล้านถุง

"โครงการนี้หากมีการดำเนินการกันจริงๆ เชื่อว่าประชาชนทุกครัวเรือนจะต้องได้ข้าวถุงราคาถูกจาก อคส.ทั้งประเทศ เพราะดูเหมือนว่ารัฐบาลจะคำนวณจากจำนวนประชากรในการดำเนินการ"

อคส.แจงผลิตข้าวถุงได้แค่ 1.4 แสนตัน

แหล่งข่าวกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ต้นเดือนมี.ค. ที่ผ่านมา อนุกรรมาธิการฯ ได้เรียกเจ้าหน้าที่ อคส.สอบถามแผนกระจายข้าวถุง ได้รับการยืนยันว่าถึงเดือนมี.ค. ที่ผ่านมา สามารถบรรจุข้าวถุงขายราคาถูกได้เดือนละ 3 แสนตัน ได้ดำเนินการไปแล้ว 3 เดือนคือเดือนม.ค.-มี.ค. ดังนั้น เท่ากับว่า อคส.ได้ผลิตข้าวถุงขายไปแล้ว 9 แสนตัน

จากการตรวจสอบในตลาด พบว่า ปริมาณข้าวถุงราคา 70 บาทของอคส. ออกสู่ตลาดน้อยมาก ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 19 พ.ค. ที่ผ่านมา อนุกรรมาธิการฯ ได้เรียกเจ้าหน้าที่ อคส. คนเดิม เข้าชี้แจง ผลปรากฏว่าสามารถบรรจุข้าวถุงขายราคาถูกได้เพียง 1.4 แสนตัน ถือว่าผลิตข้าวถุงจำหน่ายได้ไม่เกิน 30 ล้านถุง

ข้าวถุง1.66ล้านตัน ล่องหนรัฐสูญ 2.5 หมื่นล้าน

แหล่งข่าวกล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้น ทางคณะอนุกรรมาธิการฯ เห็นว่าสิ่งที่ อคส.สามารถดำเนินการได้ถือว่าน้อยมาก กับปริมาณที่กำหนดไว้ถุง 1.8 ล้านตัน เท่ากับว่าขณะนี้ข้าวหายไปจากโครงการนี้ไม่น้อยกว่า 1.66 ล้านตัน ซึ่งอยู่ระหว่างเรียกเจ้าหน้าที่มาชี้แจงว่าข้าวส่วนที่ไม่ได้บรรจุถุงหายไปไหน หากไม่ได้มีการบรรจุถุงแล้วนำไปขายในตลาด ก็จะยิ่งทำให้รัฐเสียหายหนัก หากคำนวณจากราคาที่รัฐขายให้ อคส. ตันละ 7,625 บาท เท่ากับรัฐเสียหายถึง 12,667 ล้านบาท แต่หากคำนวณจากราคาตลาดที่ตันละ 15,500 บาท รัฐจะเสียหายจากส่วนนี้ไปถึง 25,730 ล้านบาท

โครงการดังกล่าวอนุกรรมาธิการฯ เห็นว่า เกิดความไม่ชอบมาพากล เนื่องจากราคาข้าวที่รัฐบาลรับจำนำมาอยู่ที่ตันละ 15,000 บาท (ข้าวเปลือก) แต่หากเป็นข้าวสารต้นทุนจะอยู่ที่ตันละประมาณ 24,000 บาท แต่โครงการข้างถุงของ อคส.รัฐบาลได้คำนวณจากราคาตลาดโดยสมาคมโรงสีข้าวไทย ขณะนั้นตันละ 15,500 บาท แต่รัฐบาลคิดราคาขายให้ อคส. ข้าว 5% เพื่อนำไปผลิตข้าวถุงเพียงตันละ 7,625 บาท หากคำนวณจากปริมาณข้าว 1.8 ล้านตัน เท่ากับว่ารัฐจะได้เงินจากโครงการนี้ประมาณ 13,725 ล้านบาท แต่หากคำนวณจากราคาตลาดที่ตันละ 15,500 บาท รัฐจะได้เงินถึง 27,900 ล้านบาท

เผยหลายจังหวัดยันไม่เคยเห็นข้าว อคส.

"ราคาที่รัฐบาลคิดจาก อคส. ให้นำไปทำข้าวถุง 7,625 บาทต่อตัน ทำให้เกิดส่วนต่างจากราคาตลาดทันทีตันละ 7,875 บาท ดังนั้นปริมาณข้าวที่หายไป ทำให้อนุกรรมาธิการฯ สงสัยว่าข้าว 1.66 ล้านตัน หายไปไหน อยู่ในมือใคร ตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่วันก็จะสิ้นสุดโครงการแล้ว จากการลงพื้นที่ตรวจสอบการขายข้าวของ อคส.ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สุพรรณบุรี นครปฐม เชียงราย ทั้งผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ พาณิชย์จังหวัด ค้าภายในจังหวัดแจ้งว่าไม่ได้ยินเรื่องข้าวถุงราคาถูกของ อคส. รู้แต่เพียงข้าวธงฟ้า" แหล่งข่าวกล่าว

ได้ข้อมูลที่น่าสงสัยว่าไม่สามารถออกไปได้เดือนละ 60 ล้านถุง ตั้งแต่เดือนม.ค. ที่ ผ่านมาจนถึงเดือนมิ.ย. ซึ่งประเมินว่าออกไปได้ไม่ถึง 10% จึงสงสัยว่าอีก 90% หายไปไหน

พบพิรุธโรงงานผลิตถุงแจ้งผลิตให้ไม่ได้

ขณะนี้ อนุกรรมาธิการฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบโรงงานผลิตถุงให้กับโครงการข้าวของ อคส.เพิ่มเติม ว่า สามารถผลิตถุงบรรจุข้าวให้ได้จริงหรือไม่ จากการตรวจสอบทางโรงงานแจ้งว่าสามารถผลิตให้ได้เดือนละ 5-10% เท่านั้น ดังนั้นข้าวที่หายจากโครงการนี้หายไปได้อย่างไร เรื่องนี้อนุกรรมาธิการฯ จะตรวจสอบเชิงลึกจากโรงงานผลิตถุงอีกครั้งหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม อนุกรรมาธิการฯ ยังได้ตรวจสอบถึงกรณีการจ้างบริษัทปรับปรุงข้าวและบรรจุถุง ซึ่ง อคส.ได้ว่าจ้าง 6 บริษัท ประกอบด้วย 1.บริษัทเจียเม้ง จำกัด 2. บริษัท นครหลวงค้าข้าว 3.บริษัท เอเชีย โกลเด้น ไรซ์ 4.บริษัท พงษ์ลาภ 5.บริษัท สิงห์โตทอง ไรซ์ คอร์ปอเรชั่น และ 6.บริษัท โรงสีโชควรลักษณ์รุ่งเรืองกิจ รวมทั้งจะตรวจสอบไปในส่วนของ 3 บริษัท ซึ่งเป็นผู้กระจายสินค้าทั่วประเทศให้กับ อคส. จากการตรวจสอบ พบว่า อคส.ได้ทำสัญญาผู้จัดจำหน่ายกับบริษัท สยามรักษ์ จำกัด บริษัท ร่มทอง จำกัด และ บริษัท สยามคอนไซด์ จำกัด ทั้ง 3 บริษัท อยู่ระหว่างการตรวจสอบเช่นกัน

เร่งสรุปเรื่องยื่น ป.ป.ช.หาผู้กระทำผิด

แหล่งข่าวกล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้นได้ปรากฏความเสียหายชัดเจน เพราะว่า อคส. ไม่สามารถผลิตข้าวถุงได้ ตามที่ คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวอนุมัติ ขณะเดียวกันได้สร้างความเสียหายให้กับรัฐบาลแล้ว โดยเฉพาะปริมาณข้าวที่หายไปจากโครงการ คาดว่า อนุกรรมาธิการฯ จะสรุปเรื่องทั้งหมดเร็วๆ นี้ ก่อนเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อตรวจสอบเชิงลึก หาผู้กระทำผิด และความเสียหายที่เกิดขึ้น

"โครงการนี้ สร้างความเสียหายหลายหมื่นล้านบาท แต่กระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นการยักยอกนำข้าวจากโครงการออกไปจำหน่ายกินส่วนต่างมากกว่า การตรวจสอบของอนุกรรมาธิการฯ ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของ อคส. ที่มาให้ข้อมูลแต่ละครั้ง ก็ไม่ตรงกัน เป็นการปกปิดมากกว่า เราจะตรวจสอบข้อมูลบริษัทที่กระจายสินค้าทั้งหมด เพื่อให้รู้ว่าโครงการนี้ ใครได้ประโยชน์ไปบ้าง"


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : ข้าวถุง อคส. ล่องหน ล้านตัน

view