สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

หนี้สินที่ดีคือแรงผลักดันให้ขยันไม่สร้างทุกข์

หนี้สินที่ดีคือแรงผลักดันให้ขยันไม่สร้างทุกข์

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
หนี้สินผ่อนชำระทรัพย์สินที่ดีควรเป็นแรงผลักดันให้เราขยัน ไม่ใช่สร้างความทุกข์สาหัสให้ชีวิตเกินไป หนี้สินจึงไม่ควรเกิน 20-25% ของรายได้ต่อปี

ในชีวิตคนเรา ผมคิดว่าการผ่อนบ้านเป็นวิธีการออมที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งซึ่งให้ความสุขและความมั่นคงแก่ชีวิต บ้านเล็กหรือใหญ่ แบบไหน ก็ต้องแล้วแต่ไลฟ์สไตล์และกำลังของแต่ละคน บ้านเป็นทรัพย์สินที่มีค่าทางจิตใจ

เหตุวิกฤติไฟฟ้าดับ 14 จังหวัดในภาคใต้เมื่อเร็วๆ นี้ สะท้อนถึงความสำคัญของเสถียรภาพในพลังงานไฟฟ้าและการบริหารจัดการที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ "รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ" เป็นหนึ่งในบรรดานักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ซึ่งเป็นสถาบันแห่งเดียวที่เพิ่งได้รับการคัดเลือกจาก สกว.ได้คะแนนเต็มสำหรับผลงานวิจัยด้านไฟฟ้า

บนถนนสายวิศวกรรมไฟฟ้าของ รศ.ดร.อนุวัฒน์ เต็มไปด้วยสิ่งท้าทาย หลังจบปริญญาตรีและปริญญาโทด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแล้ว เขาได้รับทุนศึกษาต่อปริญญาเอกด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ มหาวิทยาลัยอาร์คันซอว์ สหรัฐอเมริกา

เมื่อกลับเมืองไทยเขาปักหมุดชีวิตบนเส้นทางนักวิชาการศึกษาที่สจล. เขาเปิดมุมมองถึงการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ว่า "...ในยุคที่ราคาไข่ไก่ฟองละ 4 บาท ข้าวแกงจานละ 40 บาท ทานไม่ค่อยอิ่มท้อง ชีวิตของคนไทยไม่ง่ายอย่างแต่ก่อน เราต้องเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเงิน ค่าครองชีพที่สูงขึ้นเร็วมากจากราคาน้ำมันที่เป็นต้นทุนของทุกอย่าง ค่าขนส่ง ส่งผลต่ออาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค การวางแผนการเงินส่วนบุคคลและครอบครัวผมคิดว่าสำคัญ ช่วยให้เราเห็นภาพรวมและวิเคราะห์รายรับ-จ่ายได้ดีขึ้น สามารถปรับแผนการใช้จ่าย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเก็บออมที่ง่ายที่สุด คือ หักเงินเก็บออมก่อนเลยจากเงินรายได้ ก่อนใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง แล้วใช้วิธีตั้ง Budget เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น ทานข้าวเย็นนอกบ้าน เดือนละไม่เกิน 3,000 บาท เดิมทานกันทุกอาทิตย์ 4 ครั้งต่อเดือน เปลี่ยนเป็น 2 ครั้งต่อเดือน มื้อละเฉลี่ย 1.500 บาท ก็มีเงินเหลือออมทันที 3,000 บาท เคเบิลทีวี ไม่มีเวลาดูเลย ตัดไปดีไหม บัตรเครดิตมีอยู่ 8 ใบ เหลือสัก 3 ใบก็พอ ประหยัดค่าธรรมเนียมปีหนึ่งเกือบหมื่นบาท ลองดูพรินเตอร์ในบ้านใช้หมึกแพงสิ้นเปลืองแค่ไหน การเปลี่ยนเครื่องใหม่ที่ประหยัดค่าหมึกก็คุ้มค่ากว่า การซื้อหาวัสดุสิ่งของไม่ใช่เห็นแต่ราคาถูกแต่ควรประหยัดพลังงานไฟฟ้าและมีความคงทน ไม่ต้องซ่อมกันบ่อยๆ"

เขายังมองว่าเงินอิเล็กทรอนิกส์วันนี้มีหลายช่องทางให้เราใช้และเสนอบริการถึงตัวเลย หากเรามีวินัยการเงินที่ดี คิดก่อนซื้อว่าเราจะนำสิ่งนั้นไปก่อเกิดประโยชน์อะไร หรือไปสร้างภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น สร้างคุณค่าของชีวิตแทนการไหลไปตามกระแสสังคมวัตถุนิยม ที่แข่งกันที่เปลือกนอกสั่งสมวัตถุ ดังจะเห็นได้จาก การจองรถคันแรก มียอดจองถึง 1.25 ล้านราย ขณะนี้มีรถยนต์ที่ค้างส่งมอบจำนวนมากในโรงงานเนื่องจากลูกค้าชะลอรับรถ สะท้อนปัญหาตอนจองอาจยังไม่ได้คิดถึงค่าใช้จ่ายที่จะตามมา เช่น ค่าประกันภัยชั้นหนึ่ง ค่าบำรุงรักษา ค่าน้ำมันที่ขึ้นราคาต่อเนื่องและต้องจ่ายเดือนละไม่ต่ำกว่า 2-3 พันบาท รถติด ค่าความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อย่างค่าภาษีรายปี ค่าที่จอดรถ ล้างรถจิปาถะ

เมื่อพูดถึงหลักคิดและปรัชญาในการทำงาน เขาบอกว่าแต่ละวันเราใช้เวลากับที่ทำงานกว่า 8 ชั่วโมง ความมั่นคงในชีวิตส่วนหนึ่งมาจากความมุ่งมั่นและความรักในงาน เป็นพลังบวกและเป็นความสุขที่ได้ทำ เจออุปสรรคก็ถือเป็นสิ่งท้าทาย หาทางแก้ไข ทำให้เราได้เรียนรู้และก้าวหน้าในชีวิต รายได้ก็ตามมา เช่นเดียวกับงานวิจัยทางวิศวกรรมที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายสาขา ต้องทำแล้วทำอีก ปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่องใช้เวลาเป็นปีๆ คิดว่าไม่สำเร็จวันนี้ ก็ต้องสำเร็จสักวัน และเมื่องานวิจัยสำเร็จ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ ก็ถือเป็นรางวัลของชีวิต การลงทุนผลิตและการสร้างรายได้ก็ตามมา

ดร.อนุวัฒน์มีแนวบริหารการเงินส่วนตัว โดยรายได้แบ่งสรรเป็นเก็บออม 15 % นำไปลงทุนต่อยอดเงินออม 20 % เหลือเป็นค่าใช้จ่าย 50 % และสำรองไว้อีก 15 % สำหรับกรณีฉุกเฉิน การลงทุนต่อยอดเงินออมจะเลือกที่เรามั่นใจว่าความเสี่ยงน้อย เป็นการลงทุนระยะยาวที่ค่อนข้างมั่นคง ปลอดภัยและได้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น การประกันสุขภาพแบบออมทรัพย์ นอกจากนี้ก็ลงทุนในกองทุนแอลทีเอฟ ก็เป็นประโยชน์ด้านลดหย่อนภาษีได้ด้วย

"บ้านเดิมของผมอยู่เชียงราย ผมสนใจลงทุนในที่ดินที่ยังไม่แพงนัก เพราะเชียงรายเป็นประตูการค้าเศรษฐกิจที่เชื่อมไทยกับประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง ไทย - ลาว - พม่า และยูนนาน หรือจีนตอนใต้ และยังเชื่อมกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย มีทั้งการค้าชายแดนด่านแม่สาย เชียงของ และที่สร้างใหม่เป็นท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ริมแม่น้ำโขง เปิดเมื่อปลายปี 55 รวมทั้งมีการลงทุนด้านท่องเที่ยวและโรงแรมมากขึ้น นอกจากนี้ก็สนใจธุรกิจในอนาคต อยากผลิตสิ่งประดิษฐ์ของใช้ไฟฟ้าใหม่ๆ ที่ก้าวล้ำเพื่อชีวิตทันสมัยและสะดวกสบาย"

และเขามีเทคนิคการออมว่าไม่ต้องรอเงินเหลือแล้วค่อยออม ใช้วิธีกำหนดตัวเงินออม หักออมจากเงินเดือนรายได้เลย ผมโตมาในครอบครัวเชื้อสายจีนที่จังหวัดเชียงราย ได้รับการหล่อหลอมให้รู้จักค่าของเงิน ประหยัดอดออม รู้ใช้จ่ายในสิ่งจำเป็น

"ในชีวิตคนเรา ผมคิดว่าการผ่อนบ้านเป็นวิธีการออมที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งซึ่งให้ความสุขและความมั่นคงแก่ชีวิต บ้านเล็กหรือใหญ่ แบบไหน ก็ต้องแล้วแต่ไลฟ์สไตล์และกำลังของแต่ละคน บ้านเป็นทรัพย์สินที่มีค่าทางจิตใจ ข้อคิดในการซื้อบ้าน ควรซื้อบ้านที่ใหญ่กว่าความต้องการอีกสักหน่อย เพราะค่าเงินเล็กลงเรื่อยๆ ที่ดินก็หายากขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปเรามีรายได้มากขึ้นจะขยายบ้านก็ขยายไม่ได้แล้ว อย่างไรก็ตามหนี้สินผ่อนชำระทรัพย์สินที่ดีควรเป็นแรงผลักดันให้เราขยัน ไม่ใช่สร้างความทุกข์สาหัสให้ชีวิตเกินไป ผมคิดว่าไม่ควรเกิน 20-25 % ของรายได้ต่อปี"

เขายังแชร์ประสบการณ์ข้อพึงระวังด้านการเงินที่อยากแบ่งปันว่ามี 2 อย่างที่ไม่ควรทำ คือ การเซ็นค้ำประกันแก่บุคคลอื่น และการให้ผู้อื่นหยิบยืมเงิน กว่าเราจะหามาได้และเก็บออม เราให้เขายืมเพราะสงสารเห็นใจและต้องการช่วยเหลือเขาในยามยาก กลับกลายมาเป็นความทุกข์ที่ต้องไปทวงหนี้ และทุกข์ยิ่งขึ้นเมื่อเขาไม่รับผิดชอบการคืนเงินให้เรา

เขายังทิ้งท้ายฝากคนรุ่นใหม่ว่าอยากเห็นคนรุ่นใหม่ มีความเป็นหนึ่งและเป็นที่พึ่งของสังคม มุ่งมั่น ขยันและอดทนในสิ่งที่ดีและแบ่งปันเพื่อสังคม แล้วความสำเร็จในชีวิตจะตามมา


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤตTags : หนี้สินที่ดี แรงผลักดัน ขยัน ไม่สร้างทุกข์

view