สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ไอเดียล้ำ!ปลูกผักรอบตึก

จาก โพสต์ทูเดย์

ผุดไอเดียอาคารแนวใหม่ใช้พื้นที่ภายนอกปลูกผักแนวตั้งเพิ่มพื้นที่เกษตรกลางใจเมือง

เรียกได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังจะคุกคามผู้คนทั่วโลกสำหรับ “วิกฤตขาดแคลนอาหาร”

เพราะไม่เพียงแต่สภาพอากาศที่แปรปรวนจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเกษตรกร ทั่วโลกแล้ว การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกยังส่งผลให้ความต้องการอาหารพุ่งสูงขึ้น และที่สำคัญก็คือ ก่อให้เกิดการขยายตัวของ “เมือง” อย่างรวดเร็ว จนหลายฝ่ายกังวลว่า “ต่อไปนี้เกษตรกรอาจไม่มีที่นาหลงเหลือเอาไว้ปลูกพืชผัก!”

งานนี้ จึงมีการคิดค้น “แพลนต์สเครพเพอร์” หรืออาคารระฟ้าสีเขียว ซึ่งเป็นอาคารแนวใหม่ที่สามารถใช้พื้นที่อาคารปลูกพืชผักได้นั่นเอง

จุดเด่นของแพลนต์สเครพเพอร์คือ จะมีการกันพื้นที่ส่วนหนึ่งริมกระจกทั้งหมดของอาคารเพื่อนำไปใช้ปลูกพืชผัก โดยจะเริ่มหว่านเมล็ดบริเวณชั้นบนสุดก่อน

หลังจากพืชผลเติบโตก็จะถูก “เลื่อน” ลงมาเรื่อยๆ โดยอัตโนมัติ และพอโตเต็มที่จนเก็บเกี่ยวได้ ก็จะเลื่อนลงมาอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคารทันที เพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยว

ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ การทำเกษตรกรรมบนอาคารแทบไม่ต้องอาศัยการดูแลใดๆ เลย เพราะระบบจะควบคุมปริมาณแสงแดดที่พืชได้รับทั้งหมด รวมทั้งตัวพืชนั้นปลูกในน้ำ จึงไม่มีปัญหาแมลงรบกวนเหมือนกับต้นไม้ที่ปลูกในดิน

“ปัจจุบันหลายบริษัทหันมาให้ความสนใจกับอาคารระฟ้าสีเขียว เพราะนอกจากเป็นการประหยัดพื้นที่แล้ว ยังช่วยให้การทำเกษตรกรรมนั้นยั่งยืนมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น” เดลี เมล สื่อแทบลอยด์ชื่อดังเผย

นับว่าเป็นไอเดียที่ล้ำสุดๆ และหวังว่าอีกไม่นานบ้านเราก็จะได้มีโอกาสเห็น “แพลนต์สเครพเพอร์” กับเขาบ้าง

ภาพจากเดลีเมล


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : ไอเดียล้ำ ปลูกผักรอบตึก

view