สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ปลูกป่า-ใช้พลังทดแทน … วิธีใดลดโลกร้อนได้ผลกว่า

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

       จริงหรือไม่ การปลูกต้นไม้สามารถลดระดับความสูงของน้ำทะเล ลดการละลายของน้ำแข็งขั้วโลก และการลดระดับความรุนแรงของพายุเฮอร์ริเคนได้
       
       จากการศึกษาโดยทีมนักวิจัยจาก Lawrence Livermore National Laboratory เมื่อไม่นานมานี้ ระบุว่า ข้อความดังกล่าวจะเป็นจริงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ปลูกต้นไม้ ซึ่งการปลูกป่าไม้ในบริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตรและบริเวณขั้วโลกนั้นมีผลทำให้ อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น แต่การปลูกต้นไม้ในเขตป่าร้อนชื้นนั้นจะสามารถชะลอการเกิดภาวะโลกร้อนได้ดี
       
       ทีมนักวิจัยจาก Lawrence Livermore National Laboratory ทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบของสภาวะของโลกและวัฏจักรของคาร์บอนจากการ ตัดไม้ทำลายป่าเป็นบริเวณกว้างจากแบบจำลองสามมิติในการศึกษาช่วงแรก พบว่าบริเวณที่เป็นป่ามีผลต่อการเพิ่มอุณหภูมิสะสมของโลก
       
       ทั้งนี้ ป่าไม้มีผลกระทบต่อสภาวะของโลกใน 3 ทาง คือ 1) เพิ่มการดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศ ช่วยรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่ 2) เพิ่มการปล่อยไอน้ำสู่บรรยากาศและการเพิ่มความชื้น และ 3) ช่วยในการปกคลุมพื้นดินจากแสงแดด เป็นการช่วยลดความร้อนของโลก ทั้งนี้ ผล กระทบประการแรกเท่านั้นที่เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนซึ่งได้มาจากการปลูกป่า ปลูกต้นไม้

       ผลการศึกษาชี้ว่า ป่าในเขตร้อนชื้นนั้นมีประโยชน์ต่อการลดสภาวะโลกร้อนนี้มาก เนื่องมาจากการดูดซึมคาร์บอนจากบรรยากาศและเพิ่มปริมาณเมฆ หรือความชื้น ซึ่งช่วยในการลดอุณหภูมิของโลกได้เป็นอย่างดี
       
       แต่ในทางตรงกันข้าม ผลการทำนายในปีค.ศ. 2100 เขตป่าไม้ในบริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตรและบริเวณขั้วโลกจะทำให้บริเวณดังกล่าว มีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 10 องศาฟาเรนไฮต์ เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ไม่มีป่าไม้บริเวณนี้ ทีมนักวิจัยได้ให้เหตุผลว่าการปกคลุมพื้นดินของป่าไม้ในบริเวณขั้วโลกมีผล ต่อการดูดซับแสงแดดจากท้องฟ้าได้มากขึ้น ซึ่งนั่นหมายถึงการเพิ่มอุณหภูมิของผิวโลก และก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้เร็วขึ้นนั่นเอง
       
       จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การอนุรักษ์ รักษาป่าไม้ทั่วโลกอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการชะลอการเกิดสภาวะ โลกร้อน แต่วิธีการที่ดีที่สุดสำหรับการรับมือและหลีกเลี่ยงกับสภาวะโลกร้อนก็คือ การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการด้านพลังงาน จากพลังงานถ่านหินและเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษ อื่นๆจากการเผาไหม้ มาเป็นพลังงานทดแทน หรือพลังงานประเภทใหม่ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ อย่างเช่น ป่าไม้ ให้คงอยู่เพื่อสร้างความสมดุลให้กับสภาพแวดล้อมบนโลกนี้
       
       ข้อมูลเพิ่มเติม: Lawrence Livermore National Laboratory


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : ปลูกป่า ใช้พลังทดแทน ลดโลกร้อน ได้ผลกว่า

view