สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

นักวิชาการแนะรัฐเร่งเพิ่มผลิตภาพข้าวต่อไร่ของไทยก่อนแข่งขันลำบาก

จากประชาชาติธุรกิจ

งานเสวนาวิชาการ “อนาคตข้าวไทยในตลาดโลก” นายอัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาล เนื่องจากเป็นการช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกร แต่ควรทำควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพข้าว เพื่อจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวที่มีคุณภาพ

 

ทั้งนี้ ได้เสนอ 3 ประเด็นในการผลักดันคุณภาพข้าวไทย ประกอบด้วย การบริหารต้นทุนการผลิต เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทย มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มปริมาณการผลิตให้ได้ 1 ตันต่อไร่ จากปัจจุบันผลิตได้เพียง 500 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใช้การจัดการพื้นที่เชื่อมโยงการผลิต เพราะบางพื้นที่ในไทยไม่เหมาะกับการปลูกข้าว การวางตำแหน่งข้าวไทยใน 10 ปีข้างหน้า โดยเน้นตลาดข้าวหอมมะลิ เนื่องจากเป็นข้าวที่มีคุณภาพสูง สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ขณะที่ข้าวขาวต้องทำการตลาดมากขึ้น เนื่องจากไทยเสียตลาดไปหลายประเทศจากปัญหาด้านราคา และประเด็นสุดท้ายเห็นว่า อนาคตข้าวไทย ขึ้นอยู่กับผู้ซื้ิอในอาเซียน โดยเฉพาะในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ที่ปัจจุบันหันมาปลูกข้าวเอง เพื่อลดการนำเข้าข้าวจากไทย และในปี 2558 มาเลเซียตั้งเป้าหมายปลูกข้าวหอมมะลิให้ได้ถึง 500,000 ไร่ ฟิลิปปินส์ ตั้งเป้าปลูกในทุกจังหวัดของประเทศ และอินโดนีเซีย กำลังเร่งผลิตข้าวให้ได้มากขึ้น

 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดว่า ปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ประมาณ 8 ล้านตัน ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาที่ส่งออกได้กว่า 10 ล้านตัน ส่วนปีหน้าคาดว่าจะส่งออกข้าวได้เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ที่ 8.5 ล้านตัน หรืออาจจะถึง 10 ล้านตันได้ เพราะมีการพัฒนาคุณภาพและเร่งผลักดันการส่งออกมากขึ้น

 

นายเกียรติศักดิ์ กัลยาสิริวัฒน์ ประธานบริหารบริษัทโนโวล อากรีเทรด(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในช่วง10 เดือนแรกของปีนี้ ประเทศไทยส่งออกข้าวได้จำนวน 6.5 ล้านตัน โดยส่งออกเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากอินเดียที่ส่งออกได้ถึง 10 ล้านตัน และเวียดนามส่งออกได้ 7.2 ล้านตัน เนื่องจากไทยประสบปัญหาด้านราคา ที่ต้นทุนสูงจากนโยบายรับจำนำของรัฐบาล ทำให้คู่ค้าต้องหาข้าวราคาต่ำ และขอให้ผู้ส่งหาช่วยหาข้าวส่งให้ ทางบริษัทจึงลดการส่งออกข้่วจากไทยครึ่งหนึ่งและไปซื้อข้าวจากเวียดนาม อินเดียส่งออกทดแทน ซึ่งในกรณีนี้ก็ดำเนินตามนโยบายของรัฐที่ไม่เน้นปริมาณส่งออกแต่เน้นราคาต่อ หน่วยสูงขึ้น อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนนโยบายในปีหน้า อาจทำให้ปริมาณส่งออกข้าวของไทยปรับตัวสูงขึ้น

 

ที่มา : สำนักข่าวไทย


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : นักวิชาการ แนะรัฐ ผลิตภาพข้าวต่อไร่ของไทย แข่งขันลำบาก

view