สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รู้ลึก รู้จริง เรารู้อะไรจากการรับจำนำข้าว ?

จากประชาชาติธุรกิจ

กรมการ ค้าภายใน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้จัดทำเอกสาร "รู้ลึก รู้จริง จำนำข้าว" ออกเผยแพร่สู่สาธารณชนในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ด้วยการตั้งคำถามหลัก ทำไมจึงต้องรับจำนำข้าว ? นัยว่าต้องการตอบคำถามต่อสาธารณชนที่มีต่อการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายการรับ จำนำข้าวของรัฐบาลอย่างหนัก โดยมุ่งไปที่การใช้จ่ายเงินงบประมาณไปเป็นจำนวนมาก สร้างความกังวลต่อการก่อหนี้สาธารณะ และประเด็นการทุจริตในโครงการรับจำนำโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขั้นตอนการระบายข้าวและการส่งออก

สาระสำคัญของเอกสารฉบับดังกล่าว มุ่งไปที่คำอธิบายวัตถุประสงค์ของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2554/55 กับปี 2555/56 ที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ต้องการยกระดับรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าของชาวนา, การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการขยายการบริโภคภายในประเทศจากรายได้ของ ชาวนาที่สูงขึ้น, การดึงอุปทานข้าวเข้ามาอยู่ในความควบคุมเพื่อสร้างเสถียรภาพของราคา และการยกระดับราคาข้าวไทยให้สูงขึ้นทั้งระบบจากความเชื่อที่ว่า ข้าวไทยดีควรจะขายได้ในราคาสูงกว่าข้าวจากประเทศคู่แข่ง

สะท้อนให้ เห็นถึงการให้ข้อมูลแบบแคบ ๆ ด้านเดียวของกรมการค้าภายใน เนื่องจากเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ตอบคำถามที่ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ไม่สามารถตอบต่อสาธารณชนได้ในประเด็น "ข้อสงสัย" ต่อไปนี้

1)จริงหรือไม่ที่ชาวนาขายข้าวได้ราคาดี เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการรับจำนำข้าวเปลือกทุกเมล็ดภายในประเทศ ราคาข้าวเปลือกที่ชาวนาขายผ่านการรับจำนำจึงไม่ใช่ราคาที่แท้จริง ที่สำคัญมีการตั้งราคาจำนำสูงแบบผิดปกติกว่าราคาข้าวในตลาดโลก โดยระหว่างการเปิดรับจำนำข้าวในครอปที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์ ชาวนาถูกโรงสี "สวมสิทธิ์" นำข้าวเปลือกในมือที่บังคับซื้อราคาถูก มาหมุนเวียนขายเข้าโครงการรับจำนำของรัฐบาล ส่งผลให้ตัวเลขการรับจำนำข้าวสูงผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏการณ์ที่ว่า ตัวเลขการรับจำนำข้าวนาปรังสูงกว่าข้าวนาปี เป็นไปได้อย่างไร ?

2)จริง หรือไม่ที่ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นจากการรับจำนำข้าว แล้วหันมาจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศจนสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ หากชาวนามีรายได้เพิ่มในระดับที่สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน ประเทศได้ถึงในระดับนั้นได้จริง ทำไมตัวเลขหนี้จากการปล่อยสินเชื่อให้กับชาวนาของธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงไม่ลดลง แถมยังมีตัวเลขหนี้เสียเพิ่มขึ้น สะท้อนกลับมาที่ "ส่วนต่าง" ระหว่างราคารับจำนำข้าว กับราคาข้าวเปลือกในตลาด ไหลเข้าไปอยู่ในมือใคร ระหว่างโรงสีข้าวหรือผู้ส่งออก

และ 3)จริงหรือไม่ที่รัฐบาลสามารถควบคุมราคาข้าวภายในให้มีเสถียรภาพด้วยการดึง อุปทานมาไว้ในมือทั้งหมด และวิธีการนี้ยังสามารถยกระดับราคาข้าวไทยให้สูงขึ้น ความจริงที่เกิดขึ้นมาก็คือ รัฐบาลกำลังมีปัญหาในเรื่องของการระบายข้าว จากการตั้งข้อสังเกตที่ว่า ข้าวที่มาจากโครงการรับจำนำปี 2554/55 ไปอยู่ที่ไหน เมื่อรัฐบาลไม่สามารถตอบคำถามเรื่องการขายข้าวแบบ G to G ได้ เมื่อพบว่าข้าวมากกว่า 7 ล้านตัน ไม่ได้ถูกส่งไปยังรัฐบาลประเทศปลายทาง ไม่ยอมเปิดเผยรายชื่อประเทศผู้ซื้อ ปริมาณ และราคาข้าว จนมีข้อสังเกตว่าข้าวไม่ได้ถูกระบายออกไปต่างประเทศทั้งหมด จากเหตุผลโกดังเก็บข้าวในประเทศเต็มจนไม่สามารถรับปริมาณข้าวที่จะไหลเข้ามา จากโครงการรับจำนำปี 2555/56 ได้


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : รู้ลึก รู้จริง เรารู้อะไร รับจำนำข้าว

view