สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รู้ไว้ใช่ว่า เปิดคู่มือรับแผ่นดินไหวญี่ปุ่น ดัดแปลงรับมือแผ่นดินไหวไทย

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

1.

      รู้ไว้ใช่ว่า…เปิดคู่มือรับแผ่นดินไหวญี่ปุ่น ดัดแปลงรับมือแผ่นดินไหวไทย
       
       ASTVผู้ จัดการ - เหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่บริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาค ต่อภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุธรณีพิบัติ และคลื่นยักษ์สึนามิ ที่อาจจะตามมา จนถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวย่อย และอาฟเตอร์ช็อก บริเวณทางตอนใต้ของประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นนับสิบครั้งในช่วงสัปดาห์นี้
       
       ทีมข่าว ASTVผู้จัดการออนไลน์ และศูนย์ข่าว ASTVผู้จัดการภาคใต้ จึงขอนำเสนอรายละเอียด “คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว (ฉบับย่อ) โดย แผนกป้องกันภัยพิบัติ สำนักงานควบคุมภยันตราย เขตมากุโระ ประเทศญี่ปุ่น” จำนวน 19 หน้า (รวมปก) ซึ่งมีการเผยแพร่กันในปี 2550 และมีการแปลเป็นภาษาไทย โดยศูนย์นักศึกษาต่างชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเขตเม กุโระ (MIFA) สำหรับคณะผู้แปลเป็นภาษาไทย ประกอบด้วย นายมรรคพงษ์ จงทวีสถาพร, นายเก่ง หาญวิริยะพันธุ์, นายปิยะศักดิ์ เหมือนวงศ์ธรรม, น.ส.พิศวิมล ฉัตรสิริรุ่งเรือง และนายธนากร วาสนาเพียรพงศ์
       
       แม้เนื้อหาของคู่มือการรับมือแผ่นดินไหวฉบับนี้จะมีเนื้อหาบางส่วน ที่ไม่ตรงกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเสียทีเดียว ทว่าทีมข่าวเห็นว่าเนื้อหาในคู่มือฉบับนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ ประชาชนชาวไทยที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงว่าจะเกิดแผ่นดินไหว และสามารถนำรายละเอียดหลายส่วนในคู่มือฉบับนี้ไปดัดแปลงเพื่อรับมือกับแผ่น ดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้
       
       ทั้งนี้ ทีมข่าว ASTVผู้จัดการ ขอแสดงความขอบคุณไปยัง คณะผู้จัดทำคู่มือการรับมือแผ่นดินไหวของเขตมากุโระ ประเทศญี่ปุ่น และคณะผู้แปลชาวไทยที่ได้อุทิศความรู้และเสียสละเวลาในการแปลคู่มือฉบับนี้ เป็นภาษาไทยให้ชาวไทยได้รับทราบและใช้ประโยชน์โดยทั่วกัน

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

  คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลด :
        - คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว (ฉบับย่อ) โดย แผนกป้องกันภัยพิบัติ สำนักงานควบคุมภยันตราย เขตมากุโระ ประเทศญี่ปุ่น (ไฟล์ PDF ขนาด 1.85 MB)


การเลี้ยงไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,ไส้เดือนดิน,รักษ์ดิน,รักษ์ไม้,มูลไส้เดือนดิน,ปุ๋ยหมัก

Tags : ไว้ใช่ว่า เปิดคู่มือรับแผ่นดินไหวญี่ปุ่น ดัดแปลง รับมือแผ่นดินไหวไทย

view